Gelderland wil omgevingsvergunning varkenshouderij intrekken

Provincie Gelderland wil de omgevingsvergunning van varkenshouderij en -fokkerij Sebava in de gemeente Buren intrekken. Sebava is een bedrijf dat voor vergunningverlening, toezicht en handhaving valt onder onze verantwoordelijkheid.
Gepubliceerd op: 8-maart-2023

De provincie verleende in 2011 een omgevingsvergunning aan het bedrijf, maar daar is bijna 6 jaar geen gebruik van gemaakt.

Het bedrijf, bekend als de Knorhof, is in 2017 door brand verwoest. Sebava heeft bij Gedeputeerde Staten een aanvraag ingediend om de varkenstallen te herbouwen. Met de bestaande omgevingsvergunning is het mogelijk om de stallen te herbouwen. Daarvoor is wel een nieuwe aanvraag nodig. Het bedrijf diende in 2019 een aanvraag in. Dit is tot op heden geen complete en volledige aanvraag. Daarom besloot Provincie Gelderland al eerder om de aanvraag niet meer in behandeling te nemen. Over deze procedure is steeds overlegd met Sebava.

Bestemmingsplan

De gemeente Buren is daarnaast bezig met het aanpassen van het bestemmingsplan en legde in januari 2023 een ontwerp bestemmingsplan ter inzage om de bestemming van de Sebava-locatie aan te passen. Daarin krijgt de locatie een agrarische bestemming voor bijvoorbeeld het telen van gewassen of het weiden van vee, maar niet voor een varkenshouderij. Dat betekent dat het bedrijf waarschijnlijk geen gebruik meer zal maken van de omgevingsvergunningen voor een varkenshouderij en -fokkerij.

Inzagetermijn

Het besluit om de omgevingsvergunning van Sebava in te trekken is een ontwerpbesluit. Sebava en andere belanghebbenden, zoals omwonenden en omliggende bedrijven, hebben 6 weken de tijd om op dit besluit te reageren. Daarna nemen Gedeputeerde Staten een definitief besluit. Gedeputeerde Staten hebben ook een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aan Sebava verleend. Een procedure om deze vergunning in te trekken kan pas beginnen nadat de gemeente Buren het bestemmingsplan heeft aangepast en het bestemmingsplan definitief is.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?