Gelderland Panel: ‘Gezonde leefomgeving, wonen en natuur belangrijkste provinciale thema’s.’

Hoe zou jij de provinciale financiën ook in de toekomst gezond houden? Waarop zou je besparen en waarop juist niet? Deze vragen stelde de provincie Gelderland aan inwoners in een enquête over de Gelderse financiën.
Gepubliceerd op: 30-september-2022

Reden voor de raadpleging is de keuze waar de provincie nu zelf voor staat: waar gaan we de komende tien jaar met minder eigen geld in ieder geval aan werken? Volgens de deelnemers moet er zeker geld naar gezonde leefomgeving, wonen en natuur.

Keuzes voor een duurzame toekomst

De komende jaren verwacht Gelderland minder eigen inkomsten. Tegelijkertijd moet de provincie aan de slag met complexe problemen als stikstof, klimaat en water. Om al die opgaven aan te kunnen en de in de toekomst geen financiële tekorten te krijgen, werkt de provincie aan een duurzame begroting die de komende jaren structurele uitgaven, structureel dekt. Daarvoor moeten keuzes gemaakt worden. Waar wordt de €520 miljoen aan vaste jaarlijkse inkomsten voor ingezet? 

Gedeputeerde financiën Jan Markink: “Dit is een belangrijke afweging, daarom willen we ook weten hoe de samenleving hierover denkt.” In de afgelopen maanden zijn er veel gesprekken geweest met Gelderse overheden, regio’s en organisaties uit de verschillende sectoren. Om ook de mening van inwoners mee te nemen, heeft de provincie afgelopen zomer een brede enquête gehouden. 

Wat vind je belangrijk?

Deelnemers aan de enquête kregen 14 taken voorgelegd die de provincie uitvoert. Ze mochten maximaal 3 onderwerpen kiezen die ze belangrijk vinden. Daarnaast konden ze aangeven waar zij als eerste op zouden besparen. Op de vraag welke thema’s het meest belangrijk zijn, worden een gezonde leefomgeving, wonen en natuur het meest genoemd. Ook klimaat en water worden vaak belangrijk gevonden.

Waarop zou je besparen?

Op de vraag waar men het eerst op zou besparen, worden toerisme, cultuur en bestuur het meest gekozen. Ook de thema's sport en wegen komen bij deze vraag vaak aan bod. Er zijn ook thema’s waar de uitslag wat genuanceerder is, zoals bij economie. Bij sommige taken is het aantal mensen dat dit belangrijk vindt, bijna net zo groot als het aantal dat hier als eerste op zou besparen, zoals bij wegen en openbaar vervoer. 

Straatinterviews

Niet iedereen doet makkelijk mee aan een digitale enquête, bijvoorbeeld omdat iemand niet digitaal vaardig is, of laaggeletterd. Daarom zijn er ook telefonische interviews en straatinterviews gehouden. Uit die gesprekken komt grotendeels hetzelfde beeld naar voren, met een aantal verschillen. 

Leefbaarheid wordt vaker genoemd als belangrijk thema, gezonde leefomgeving juist minder. Opvallend is dat sport in deze gesprekken vrijwel niet genoemd is als thema om op te besparen. Mensen gaven aan veel waarde te hechten aan sporten vanwege gezondheid en sociale contacten.

Participatiemarkt 15 oktober

Het Gelders bestuur stuurt 7 oktober een voorstel aan het Gelders parlement voor de verdeling van het structurele geld. “We hebben ons laten vergelijken met andere provincies in een benchmarkonderzoek, partners gesproken en inwoners om hun mening gevraagd. Dit wordt allemaal meegenomen in de afweging van ons voorstel en de besluitvorming door Provinciale Staten.’ zegt Markink. Voordat het parlement in november een definitief besluit neemt over het voorstel houden de Staten op 15 oktober een Participatiemarkt voor iedereen die wil reageren op de plannen.

Het Gelderland Panel
De enquête is gedaan onder het Gelderland Panel. Dit is een panel van Gelderse inwoners dat door een onderzoeksbureau periodiek vragen voorgelegd krijgt over onderwerpen die hen en de provincie aangaan. Onlangs is bijvoorbeeld een enquête gehouden over thema’s als klimaat en brede welvaart. Aan de enquête over de Gelderse financiën deden zo’n 5000 mensen mee. Weging zorgt ervoor dat de ondervraagden een goede afspiegeling vormen van de samenleving. Het Gelderland Panel is een van de manieren hoe de provincie inwoners betrekt bij besluiten.

 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?