Duurzame straatverlichting Pleijroute N325

Provincie Gelderland vervangt de straatverlichting langs provinciale wegen voor LED verlichting. Vanaf maandag 19 tot en met woensdag 28 september 2022 worden alle 500 armaturen langs de Pleijroute vervangen door armaturen met ingebouwde LED-verlichting.
Gepubliceerd op: 19-september-2022

De werkzaamheden tussen knooppunt Velperbroek tot aan de kruising bij het Gelredome vinden ’s avonds en ’s nachts plaats. Tijdens de werkzaamheden is er minimaal 1 rijbaan per rijrichting beschikbaar voor verkeer. Provincie Gelderland werkt zo ook langs haar wegen aan het verminderen van CO2 uitstoot en energiebesparing. 

Verkeersmaatregelen 

De werkzaamheden starten na 21.30 uur en duren tot maximaal 6.00 uur de volgende dag. De straatverlichting is uitgeschakeld op het deel van het traject waar de werkzaamheden plaatsvinden. Dit in verband met de elektrotechnische veiligheid. Tijdelijke verlichting aan het begin en eind van het werkvak maakt voor weggebruikers duidelijk waar de werkzaamheden plaatsvinden. Tijdens het werk wordt verkeer via 1 rijbaan om de werkzaamheden geleid. Voor fietsers is er geen hinder. 

Plan uw reis

Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken hinder voor de weggebruiker, die we zoveel mogelijk proberen te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te verminderen door hun weg goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen. Door goed op te letten, de maximumsnelheid niet te overtreden en de regels te volgen, werken we samen aan een veilig verkeer in Gelderland.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over het verduurzamen van de straatverlichting langs Gelderse wegen staat op www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/verduurzamen-straatverlichting-voor-alle-provinciale-wegen

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?