De komende jaren moet het elektriciteitsnetwerk worden aangepast en verzwaard.

De netbeheerders zijn hiervoor verantwoordelijk maar hebben ook de overheid nodig om de ruimte te regelen, bijvoorbeeld voor een nieuw verdeelstation en vergunningen af te geven.
Gepubliceerd op: 17-maart-2023

Vanwege de file op het netwerk is ook meer regie nodig. Daarom gaan we steviger samenwerken en afspraken maken zodat het allemaal sneller en soepeler gebeurt. De provincie heeft hierin een rol. In het beleidskader GEIS staat hoe de provincie deze rol uitvoert. Het beleidskader heeft ter inzage gelegen. In de Reactienota staan de antwoorden op de zienswijzen. Provinciale Staten moeten over het beleidskader een besluit nemen. 

Wanneer provinciale inzet


De provincie kijkt naar twee uitgangspunten: is er een provinciaal belang? Bijvoorbeeld woningbouw of verminderen van de Co2 uitstoot? Of gaat het om een bovenlokaal of bovenregionaal belang. Bijvoorbeeld een onderstation in een gemeente dat belangrijk is voor heel veel gemeenten. Of de aftakking van de landelijke waterstofleiding naar een gebied met veel bedrijven. Het tweede uitgangspunt is dat het om duurzame energie gaat. Dat zijn elektriciteit van zon en wind, waterstof, biogas en warmte. 

Wat doet de provincie


De provincie doet verschillende dingen afhankelijk van hoe belangrijk het is voor de hele provincie. Zo brengen we partijen bij elkaar. Helpen bij het maken van de plannen en vaststellen wat belangrijk is. Subsidie geven voor onderzoeken, lobbyen bij het rijk. Daarnaast kan de provincie net zoals de gemeente de ruimtelijke procedure doen. Hiervoor is een stappenplan opgesteld. Wanneer de gemeente en wanneer de provincie. En hoe overleggen we hierover en werken we vervolgens samen. 

Vervolg


Op basis van het vastgestelde beleidskader maakt de provincie samen met alle partners een Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (P-MIEK). Dit is een uitvoeringsprogramma met de prioritaire energie-infrastructuurprojecten

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?