Comfortabel, snel en veilig overstapen op (e-)fiets, trein, bus of deelauto

Mobiliteitshubs vormen belangrijke schakels waar reizigers slimmere en schonere reiskeuze kunnen maken.
Gepubliceerd op: 10-maart-2023

Het gaat om mobiliteitshubs op belangrijke schakels in het Gelderse netwerk van wegen, bussen, treinen en fietspaden. Gedeputeerde Staten (GS) hebben bepaald  aan welke mobiliteitshubs ze financieel bij willen dragen. Naast een stedelijke én stadsrand hub in Apeldoorn gaat het om twee stadrand hubs in Nijmegen en regionale mobiliteitshubs in Arnhem, Berg en Dal en Doetinchem.

Helga Witjes, gedeputeerde mobiliteit: “We reizen steeds meer. Niet alleen voor school of werk, maar ook voor een dagje uit. Op deze locaties maken mobiliteitshubs het verschil. Daar bieden we reizigers slimme, schone en vooral ook comfortabele overstappen aan. Je auto parkeren om bijvoorbeeld gezond op de fiets verder te gaan, of de trein of bus te pakken. Zo dragen we bij aan een bereikbaar Gelderland.” 

Schakels

Samen met partners, zoals gemeenten, regio's, NS-Stations en ProRail is onderzocht op welke locaties mobiliteitshubs zinvol zijn. Het gaat om plekken waar nu en in toekomst veel reizigers verwacht worden. Op die schakels kunnen reizigers comfortabel, snel en eenvoudig overstappen op (e-)fiets, trein, bus of deelauto. Zo helpen deze hubs het landelijke, stedelijke en regionale wegennetwerk te ontlasten. En dragen ook bij aan het versnellen van woningbouw en het autoluwer maken van binnensteden.

Bijdrage

In totaal heeft GS nu € 9,2 miljoen beschikbaar voor bijdragen aan gemeentelijke hubs. Deze bijdrage is gespecificeerd voor verschillende maatregelen. Onderdeel van elke bijdrage is bijvoorbeeld een reizigersvriendelijke routeverwijzing op de mobiliteitshub. Dat draagt bij aan een comfortabele en vlotte overstap. Deze verwijzingen sluiten aan op de landelijke herkenbare huisstijl. Al eerder hebben GS bijgedragen aan de regionale hub Culemborg en stedelijke hub Ede. Uit andere projecten heeft Gelderland ook bijgedragen aan de regionale hubs stationsomgevingen Hoevelaken, ’t Harde en Nijmegen.

Apeldoorn

De grootste bijdrage is gereserveerd voor de gemeente Apeldoorn. Voor de stedelijke hub stationsomgeving € 2,5 miljoen en voor de hub Apeldoorn-Omnisport aan de rand van de stad ook € 2,5 miljoen. Wethouder mobiliteit Marco Wenzkowski: “Onze stad groeit en is volop in ontwikkeling. Een belangrijke vraag bij al die ontwikkelingen is hoe we onze stad bereikbaar maken en houden. Mobiliteitshubs zijn daarbij cruciaal. Ik ben daarom enorm blij dat de provincie geld beschikbaar stelt voor twee hubs in Apeldoorn en kijk ernaar uit deze met onze samenwerkingspartners de komende tijd verder vorm te gaan geven.”

Nijmegen, Berg en Dal, Arnhem, Doetinchem

Voor de gemeente Nijmegen is € 0,5 miljoen beschikbaar voor een mobiliteitshub aan de rand van de stad: hub P+R Nijmegen Noord. Daarnaast € 1,5 miljoen voor stationsomgeving Nijmegen Dukenburg. Voor de gemeente Berg en Dal is € 0,1 miljoen beschikbaar voor de stadsrand hub Beek. Tenslotte voor de regionale hub Arnhem-Zuid € 2 miljoen en € 0,1 miljoen voor regionale hub Doetinchem. Gemeenten kunnen deze provinciale bijdrage voor de genoemde hubs aanvragen. Het gaat om een maximumbijdrage van de provincie. Provinciale Staten besluiten over deze bijdragen in het kader van de Perspectiefnota 2024 in juli 2023. 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?