Bijdragen aan veiliger fietspad in Huissen

Gemeente Lingewaard vervangt de bestaande fietsstroken langs de rotonde Stadswal-Huismanstraat-Helmichstraat in Huissen voor vrij-liggende fietspaden. Provincie Gelderland draagt hieraan bij via een subsidie.
Gepubliceerd op: 8-maart-2023

Provincie Gelderland wil fietsen aantrekkelijker maken. Speciale aandacht is daarbij voor het vergroten van de verkeersveiligheid, met extra aandacht voor de kwetsbare fietsers. Via de subsidieregeling 'Kruisingen en fietsoversteken' ontvangt gemeente Lingewaard € 400.000 hiervoor.

Wij stimuleren dit graag

We stimuleren het veiliger maken van gemeentelijke fietspaden. Voor scholieren op weg naar school, voor inwoners die op bezoek of naar de winkel gaan en voor forenzen naar het werk.

Helga Witjes

Gelders gedeputeerde voor mobiliteit

Drukker

De Stadswal vormt samen met de Karstraat de belangrijkste doorgaande weg in Huissen. Een aantal jaren geleden is ter hoogte van de Huismanstraat en Helmichstraat een rotonde aangelegd met fietsstroken. Het verkeer groeit, met name het vrachtverkeer en het aantal fietsers. Dat heeft inmiddels geleid tot 12 geregistreerde ongevallen op deze rotonde. Door vrij-liggende fietspaden vermindert de kans op ongevallen.

Subsidies

Gemeenten kunnen voor maatregelen die fietspaden veiliger maken subsidie bij de provincie aanvragen. Naast kleinere maatregelen zoals het aanbrengen van een kantlijn van het fietspad, gaat het ook om bijvoorbeeld grotere aanpassingen. Zoals vrij-liggende fietspaden, die veiliger zijn. Bijdragen aan grotere projecten gelden alleen voor gemeentelijke fietspaden op het Hoofdfietsnet. Daar vallen de belangrijkste fietsverbindingen in Gelderland onder.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?