Bezoek Minister Bruins Slot aan Gelderse Regio Deals

De Groene Metropoolregio (regio Arnhem-Nijmegen),The Economic Board en provincie Gelderland werken samen aan een nieuwe Regio Deal.
Gepubliceerd op: 11-oktober-2022

Vanmiddag bezocht minister Bruins Slot (BZK), Presikhaaf University in de wijk Arnhem Oost als voorproefje. De Regio Deal wil onder andere de brede welvaart in wijken als Arnhem Oost verbeteren. Bij Presikhaaf University sprak de minister met jongerenwerkers over jongeren uit de wijk en hun toekomstperspectief.

Gezonde en groene groei voor de héle regio

De regio Arnhem-Nijmegen groeit hard en is de 5e metropoolregio van Nederland. Mede vanwege de gunstige ligging en aantrekkelijke omgeving zal de regio de komende decennia alleen maar verder doorgroeien. De harde groei zorgt voor veel fysieke en sociale uitdagingen. Het doel van de Regio Deal is om met behulp van samenwerking, kennis, talent en technologische innovaties uit de regio, de brede welvaart voor inwoners en bedrijven te verbeteren. De Regio Deal is heel breed en richt zich onder andere op groene energie en de samenwerking met buurman Duitsland. Om de hele regio op een gezonde en groene manier te laten groeien zet de Regio Deal ook in op het verbeteren van de brede welvaart voor inwoners in wijken waar dit al jaren afneemt. In de regio is er stedenproblematiek, zoals armoede, slechte huisvesting en onveiligheid in verouderde wijken.

Bezoek aan Presikhaaf University

Tijdens haar bezoek in Arnhem sprak de minister met de oprichters van Presikhaaf University. Deze jongerenwerkers weten uit eigen ervaring dat het belangrijk is om jongeren in een kwetsbare omgeving te stimuleren hun talenten te ontwikkelen. Presikhaaf University is geen project, maar een duurzame beweging om jongeren een toekomstperspectief te geven. Minister Bruins Slot: “Ik ben echt onder de indruk van de ervaringen die vanmiddag met mij zijn gedeeld. Presikhaaf University kan voor jongeren het verschil maken en een voorbeeld zijn voor andere wijken in Nederland. Mooi om te zien dat de gouden driehoek uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid elkaar zo goed weet te vinden en zich met innovatieve oplossingen inzet voor de maatschappelijke opgaven voor de regio.”

Succesvolle resultaten Regio Deal Rivierenland  

Later op de middag bezocht de minister ook de Fruit Tech Campus in Geldermalsen, onderdeel van de Regio Deal Rivierenland. De fruitteelt is in deze regio een belangrijke economische sector, maar de regio en de sector staan onder druk De regiodeal Rivierenland ontving in 2020 € 7,5 miljoen van het Rijk. Hiervan zijn 31 projecten opgezet om de regio economisch, sociaal en ecologisch sterker te maken. Dit zorgt ervoor dat de fruitsector toekomstbestendig is. De Fruit Tech Campus is een voorbeeld van een van de succesvolle projecten. De campus biedt fruittelers opleidingen en cursussen in de nieuwste technologie en implementeert nieuwe innovaties en kennis om problemen in de fruitsector op te lossen. Aan het einde van haar bezoek benadrukte de minister dat dit project laat zien dat regiodeals echt het verschil kunnen maken voor een regio.

Regio Deals  

In Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio. Tot 15 november kunnen regio’s een voorstel indienen. De Groene Metropoolregio kan een bedrag van maximaal 40 miljoen ontvangen als de Regio Deal wordt toegekend. Tot 2025 investeert het Rijk in totaal € 950 miljoen in Regio Deals. De regio’s verdubbelen het bedrag wat zij krijgen toegekend. In de Groene Metropoolregio zijn hier ook het bedrijfsleven en kennisinstellingen bij betrokken.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?