Bewonersavond Voorkeursalternatief windpark Horst en Telgt (gemeente Ermelo/Putten)

Op maandag 16 januari om 19.00 in Ons Huis Zeeweg 100 in Ermelo is er een inloopbijeenkomst over het geplande windpark Horst en Telgt. Dan worden de conceptvoorstellen voor de opstelling van de windturbines gepresenteerd en de lokale normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid.
Gepubliceerd op: 12-januari-2023

Op de conceptvoorstellen kan ook via een enquête worden gereageerd tot 24 januari. 

Concept Voorkeursopstelling van initiatiefnemers


De eerste resultaten van het milieuonderzoek laten voor-en nadelen van verschillende opstellingen van de windmolens zien. Deze uitkomsten zijn door de initiatiefnemers gewogen en vergeleken. Dit heeft geleid tot een zogenaamd concept voorkeursalternatief. De voorkeursopstelling is de opstelling van het windpark die de initiatiefnemers als uitgangspuntpunt willen gebruiken voor de vergunningen en het provinciaal bestemmingsplan (PIP). Het gaat hierbij om 7 windturbines van maximaal 250 meter. 

Concept Lokale normen


De provincie Gelderland heeft gewerkt aan een conceptvoorstel voor de lokale milieunormen van het windpark. Met deze normen worden grenzen gesteld aan de productie van geluid en slagschaduw door de windturbines. Op basis van de onderzoeken stelt de provincie maximaal 47 dB Lden voor voor geluid en voor slagschaduw maximaal 6 uur per jaar. De voor-en nadelen van verschillende normen zijn afgewogen. Deze normen sluiten aan bij de kenmerken van het gebied. Zo is gekeken naar het effect van de snelweg en de windturbines samen, overdag en ’s nachts. Met deze normen is een evenwicht gevonden tussen het belang van het beperken van hinder voor de directe omgeving en het meer algemene belang van de noodzaak van een duurzame, betaalbare en onafhankelijke energievoorziening. De provincie denkt nog na over aanvullende regels voor geluid om handhavend te kunnen optreden.

Informatie


Alle informatie, conceptvoorstellen en de enquête is te vinden op de website van de provincie. 

Samenwerking


Provincie Gelderland werkt samen met gemeenten Ermelo en Putten en stemt af met initiatiefnemers over windpark Horst en Telgt. 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?