Aanplant groen als afronding groot onderhoud Rijksweg (N844) in Malden

Aannemer Donkergroen start met de laatste werkzaamheden van het groot onderhoud aan de Rijksweg in Malden (N844).
Gepubliceerd op: 7-maart-2022

In opdracht van provincie Gelderland worden de laatste groenvoorzieningen in de bermen langs de Rijksweg (N844) in Malden aangebracht. Ter voorbereiding brengt de aannemer vanaf 14 maart 2022 een speciaal grondmengsel aan. Aansluitend start de aannemer met het planten van het groen. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken en vinden buiten de spits plaats tussen 09.30 – 15.00 uur. Gemotoriseerd verkeer kan gebruik blijven maken van de rijbaan. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer tijdens de werkzaamheden. Fietsers en voetgangers worden lokaal naar de andere kant van de weg geleid. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar.

Green to Colour ®

Een deel van de bermen krijgt groen volgens de Green to Colour® methode. Dat is een methode waarbij verschillende soorten vaste planten worden geplant. Deze planten bloeien op verschillende momenten, zodat de berm er een groot deel van het jaar aantrekkelijk en kleurrijk uit ziet. Daarnaast stijgt door deze combinatie van planten ook de variatie in planten- en diersoorten. Daarmee zorgen we voor een grotere biodiversiteit, waarmee we de natuur versterken. 

Afsluiting groot onderhoud 

Met de groenaanplant wordt het groot onderhoud aan de Rijksweg (N844) afgesloten. Tijdens het groot onderhoud verving de provincie onder andere het asfalt op de hoofdrijbaan en deed de provincie aanpassingen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo werd een overrijdbare rijbaanscheiding aangebracht tussen de rotonde Groesbeekseweg en de rotonde Veldsingel. Samen met de gemeente Heumen legde de provincie wadi’s en verticale drainagebuizen aan om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. Bij het kruispunt Kloosterstraat zijn de oversteekvoorzieningen voor voetgangers en de toegankelijkheid van de bushaltes verbeterd. Daarnaast werden ook bomen, struiken en krokusbollen aangeplant. 

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden staat op gelderland.nl/wegwerkzaamheden/n844-nijmegen-malden. Op bereikbaargelderland.nl staan de actuele afsluitingen en omleidingsroutes. 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?