Aanleg ‘Prinsenhofpark’ van start & circulaire fietsenstalling open

Het is nu nog een braakliggend stuk grond, maar over een tijdje ligt er midden in het bestuurskwartier van Arnhem een prachtig groen park.
Gepubliceerd op: 17-mei-2023

Vandaag zaaiden gedeputeerde Jan Markink en wethouder Cathelijne Bouwkamp de eerste bloemen naast het provinciehuis. Ook openden ze daar een groene fietsenstalling met een bergruimte voor skaters.

Jan Markink: “Door de sloop van ons Prinsenhofkantoor is er meer ruimte voor groen hier in het bestuurskwartier. Dat is hard nodig tussen al deze kantoorgebouwen. Er komt nu een echte groene Prinsenhof. Mooi ook dat ons gesloopte kantoor op de oude plek een nieuw leven krijgt. Zo is de cirkel rond.”

Prinsenhof met hulphonden-speelveld

Vorig jaar liet de provincie het oude kantoorpand Prinsenhof A circulair delven. Bijna alle materialen zoals kozijnen en beton worden hergebruikt in nieuwe gebouwen. Op de lege plek die overbleef, komt nu een park in afwachting van mogelijke verbouwplannen van de rechtbank in de toekomst.

De Prinsenhof zal onder andere gebruikt worden als speelveld voor hulphonden. Bij de provincie werken verschillende medewerkers met een hulphond. Die hebben een plek nodig om tussen het werk door te spelen.

Bomen, bloemen en bijen

In het aan te leggen park komt ook een bomenhub van de gemeente Arnhem. Dit is een plek waar, in afwachting van een definitieve plek, tijdelijk bomen geplaatst worden als ze ergens weg moeten. Om de plek nóg groener te maken, krijgt de provinciale parkeergarage een begroeide gevel.

Op de plek voor de parkeergarage is 700 m2 stenen gewipt. Daar komt een door tuinarchitect Arjan Boekel ontworpen, bloemenpracht. In de zomer zal de bloei van al die bloemen een hoogtepunt bereiken. Deze zogenaamde ‘superbloei’ is goed voor insecten en prachtig om te zien.

Ramps, curbs & rails in een circulaire fietsenstalling

Het meeste bouwmateriaal van het gesloopte Prinsenhofgebouw gaat naar een nieuw kenniscentrum van Lagemaat en de nieuwe sporthal in Arnhem. Een aantal kozijnen wordt hergebruikt in een nieuwe groene fietsenstalling naast het Huis der Provincie.

Er wordt hier ook al jaren veel geskatet. De ontwerper van de fietsenstalling heeft daar in zijn ontwerp rekening gehouden. In het gebouwtje is namelijk een aparte opbergruimte gemaakt waar skaters hun ramps, curbs en rails kunnen opbergen.

Vergroenen centrum Arnhem

De vergroening van het gebied rond het Huis der Provincie is het eerste project om het bestuurskwartier groener te maken. Zo wordt het centrum levendiger en meer klimaatbestendig.

Wethouder Groen Cathelijne Bouwkamp: ‘In Arnhem werken we aan een stad die klaar is voor het klimaat van de toekomst. Veel groen is daarin belangrijk, want bomen en planten helpen de stad om af te koelen. We vergroenen het liefst op plekken waar nu nog veel grijs te zien is, zoals hier in het Bestuurskwartier. Van een versteende plek maken we hier nu een groene plek van. Vol met aantrekkelijk groen voor mens en dier!’

Wist je dat..

Op de plek van het huidige Huis der Provincie stond vroeger de Hof van Gelre. Later kreeg dit de naam Prinsenhof met daarnaast de Kanselarij, het huidige Paleis van Justitie. Deze namen komen al voor op een kaart uit 1651. Na 1813 werd de Prinsenhof de zetel van het provinciebestuur. Sindsdien huist de provincie Gelderland op deze plek aan de Rijn naast de Sabelspoort.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?