33 sollicitanten voor het burgemeestersambt in de gemeente Heerde

Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Heerde (circa 19.200 inwoners) hebben zich 33 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Onder de sollicitanten bevinden zich: 20 (oud-)wethouders en 5 (oud-)volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente).
Gepubliceerd op: 13-april-2023

De overige 8 kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals de overheid of dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 36 tot 60 jaar. Er zijn 11 vrouwelijke kandidaten.

Procedure

De profielschets voor de nieuwe burgemeester is tijdens de profielschetsvergadering op maandag 13 maart 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. De profielschets dient als basis voor de kroonbenoemingsprocedure. In mei 2023 zullen de commissaris van de Koning en kabinetschef gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreken zij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Heerde. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt. 

Advies

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.
De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting begin juli 2023 in de gemeenteraad van de gemeente Heerde worden vastgesteld. De nieuwe kroonbenoemde burgemeester wordt begin oktober 2023 geïnstalleerd.   
 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?