19 sollicitanten voor het burgemeestersambt in de gemeente Barneveld

Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Barneveld (circa 60.600 inwoners) hebben zich de afgelopen weken 19 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.
Gepubliceerd op: 5-oktober-2022

Onder de sollicitanten bevinden zich 3 (oud-)burgemeesters, 8 (oud-)wethouders en 2 (oud-) volksvertegenwoordigers (Rijk, provincie, gemeente). De overige 6 kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 39 tot 65 jaar. Er zijn 3 vrouwelijke kandidaten

Procedure 

De profielschets voor de nieuwe burgemeester is tijdens de profielschetsvergadering, op maandag 5 september 2022, vastgesteld door de gemeenteraad. De profielschets dient als basis voor de kroonbenoemingsprocedure. Begin november 2022 gaan de commissaris van de Koning en kabinetschef gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreken zij alle sollicitanten, met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Barneveld. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen, waarmee de vertrouwenscommissie de sollicitatieprocedure vervolgt. 

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de Minister het 'Koninklijk Besluit' hebben ondertekend, is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is. 

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal (naar verwachting) medio december 2022, in de gemeenteraad van gemeente Barneveld worden vastgesteld. De nieuwe kroonbenoemde burgemeester wordt begin februari 2023 geïnstalleerd. 

De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksorgaan.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?