12e Gelderse Dorpendeal voor Hellouw, West Betuwe

Op dinsdag 14 maart ondertekenden betrokken inwoners van Hellouw, gedeputeerde Peter van ’t Hoog en wethouder Rutger van Stappershoef de overeenkomst van de Dorpendeal.
Gepubliceerd op: 15-maart-2023

Een feestelijk moment dat de start tot meer samenwerking tussen partijen in de kern, het organiseren van activiteiten, het ontwikkelen van een sociaal dorpsplein en het delen van de wijsheid van Hellouw markeert.

In de Dorpendeal van Hellouw hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, Provincie Gelderland en gemeente West Betuwe afspraken gemaakt om samen te werken aan de (sociale) verbondenheid van Hellouw. De provincie ondersteunt de dorpendeal met een subsidie van ruim € 100.000.

Grote betrokkenheid om Hellouw nog leefbaarder te maken

Wat Van Stappershoef betreft is dit het eerste grote integrale project vanuit de kernagenda, kernbegroting en beheerplannen: ‘In deze Dorpendeal komt alles samen. Zo merk je dat het loont om allemaal de schouders onder kerngericht werken te zetten. Ik ben er trots op dat deze Dorpendeal op initiatief van de inwoners van Hellouw van de grond komt. Van school tot ijsclub en van kerk tot dorpsvereniging: nagenoeg alle betekenisvolle partijen zijn betrokken. Als wethouder leefbaarheid ondersteun ik dit van harte. Met deze dorpendeal maken we Hellouw nog leefbaarder en aantrekkelijker.

Gelders gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Dorpendeal Hellouw begrijpt dat organisaties, bewoners en vrijwilligers van elkaar kunnen en willen leren. Dat is fijn, want dan kunnen betrokkenen meer tijd besteden aan datgene waarvoor ze bedoeld zijn. En dat komt leefbaarheid dus echt ten goede.” De Dorpendeal van Hellouw in West Betuwe is de 12e overeenkomst die het programma Leefbaarheid van provincie Gelderland met initiatiefnemers en gemeenten heeft afgesloten.

Uitvoering Dorpendeal

In de uitvoering staan leren, samenwerking en activiteiten ontwikkelen centraal. Met de uitvoering van de Dorpendeal starten we een tweejarig traject waarin we leren van elkaar en andere kernen binnen West Betuwe en daarbuiten van ons kunnen leren. We kijken naar wat wel en niet werkt en delen de opgedane kennis. We versterken samenwerking tussen informele organisaties (omni-vereniging entalentpool) en samenwerking om samenredzaamheid te versterken (buddy en project inclusiever en gastvrijer Hellouw). We gaan aan de slag met het ontwikkelen van activiteiten voor jongeren, ouderen, sport, ontmoeting en natuur- en milieueducatie. En samen ontwikkelen we een sociaal en duurzaam Dorpsplein. 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?