Gronden en gebouwen kopen en landbouwgrond pachten

Provincie Gelderland is eigenaar van gronden en gebouwen. Een deel van deze gronden en gebouwen worden verkocht. Wanneer er gronden of gebouwen te koop zijn vindt u dat op deze pagina en in de lokale en regionale bladen.

Te koop: boerderij met 200 hectare grond in Doornspijk

Provincie Gelderland verkoopt modern biologisch melkveebedrijf aan de Veldweg 44/46 in Doornspijk. Interesse? Klik op de button rechts van de tekst.

Verkoop perceel grond Zutphenseweg te Gorssel via makelaar Best Living te Dieren.

Nadere informatie uitsluitend via de makelaar.

Verkoop perceel grond Zuider Parallelweg te Dieren via makelaar Best Living te Dieren.

Nadere informatie uitsluitend via de makelaar.

Wet Bibob

De provincie kan een onderzoek starten op basis van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). Deze wet geeft de overheid de mogelijkheid zich te beschermen tegen het ongewenst en onbewust faciliteren van criminele activiteiten. Voordat u de vastgoedtransactie aangaat vult u daarom een Bibob-vragenformulier in. Hierin staan vragen over bijvoorbeeld de samenstelling en financiering van het bedrijf of de organisatie en haar bestuurders. U bent verplicht dit naar waarheid in te vullen en ondertekend terug te sturen. Met de verzamelde onderzoeksgegevens brengen wij de integriteit van u, uw bedrijf of organisatie in kaart. We gebruiken diverse informatiebronnen, bijvoorbeeld open bronnen, politie- en justitiegegevens, de Kamer van Koophandel, het Kadaster en nieuwsberichten.

Blijkt uit het onderzoek dat geen sprake is van een integere partij? Dan kunnen we besluiten de vastgoedtransactie niet te sluiten of een reeds aangegane vastgoedtransactie beëindigen. Wij wijzen u in dit kader op de Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob bij vastgoedtransacties alsmede de Wet Bibob.

Lees meer over het Bibob-onderzoek.

Pachtgrond voor agrariërs

Provincie Gelderland geeft ieder jaar opnieuw landbouwgrond in pacht uit. U kunt via pachtgrond.nu raadplegen welke percelen dit zijn. Het betreft in 2022-1 in totaal circa 830500 hectare, verspreid over heel Gelderland. Omdat we steeds meer toe willen naar natuurinclusieve landbouw, is op deze gronden een beperkte mestgift toegestaan. Als u in aanmerking wil komen voor het pachten van landbouwgronden kunt u zich vrijblijvend aanmelden via de website pachtgrond.nu. U vindt daar alle informatie en als u een account heeft aangemaakt, wordt u automatisch op de hoogte gebracht wanneer percelen aangeboden worden.