Onderwijs en arbeidsmarkt

Wilt u het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kleiner maken? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • activiteiten die bijdragen aan het verkleinen van arbeidsmarktongelijkheid door te investeren in duurzame inzetbaarheid van personeel door:
  • het stimuleren van behoud van vakbekwame mensen in de regio
  • het afstemmen van onderwijs en praktijk
  • te investeren in flexibilisering van de (toekomstige) beroepsbevolking
 • activiteiten als uitwerking van het Nationaal Techniekpact 2020 door:
  • meer leerlingen te laten kiezen voor een techniekopleiding
  • meer leerlingen en studenten met een technisch diploma ook aan de slag te laten gaan in een technische baan
  • mensen die werken in de techniek te behouden voor de techniek en mensen met een technische achtergrond die met ontslag bedreigd worden of al langs de kant staan, ergens anders in te zetten in de techniek
 • activiteiten als uitwerking van een regionaal uitvoeringsplan organiserend vermogen onderwijs en arbeidsmarkt, namelijk:
  • het aanjagen van activiteiten vanuit het Nationaal Techniekpact 2020
  • een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onderwijs- en arbeidsmarktprojecten in de regio
  • het stimuleren van nieuwe onderwijs- en arbeidsmarktconcepten in de regio
  • het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking of de ontwikkeling van een regionaal zorgpact
  • het verbinden van de hiervoor genoemde activiteiten aan de gebiedsopgaven .

Arbeidsmarktongelijkheid of -discrepantie is het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zoals weergegeven in het rapport Arbeidsmarktprognoses 2017-2022 (PDF 1,8 MB)

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 6.27 Onderwijs- en arbeidsmarktbeleid.

Let op:
U kunt geen subsidie aanvragen voor uw activiteit als u subsidie kunt krijgen van de Europese subsidieregeling INTERREG.

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Onderwijs-arbeidsmarkt’.

Deze subsidie is opengesteld tot en met 31 december 2019.  Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.