Één plan voor uw omgeving

In de Omgevingsvisie staat hoe wij denken dat de omgeving er in de toekomst uit moet zien. Het gaat over verkeer, water, natuur, milieu en ruimtelijke ordening. Het plan vervangt 5 oudere, afzonderlijke plannen. Het gaat vooral om een duurzame economie en een veilige leefomgeving van hoge kwaliteit. De inhoud is samen met inwoners, bedrijven en waterschappen bedacht.

Direct naar de plannen:

Omgevingsverordening

Naast de Omgevingsvisie is er de Omgevingsverordening. Hier staan de afspraken en regels om de opgaven uit de Omgevingsvisie te realiseren.

Meer duidelijkheid, alles staat bij elkaar

Omdat alles nu bij elkaar in een groot plan staat, is de omgevingsvisie duidelijker dan de 5 eerdere aparte plannen: inwoners kunnen sneller zien aan welke opgaven wij werken in hun leefomgeving. Ook gemeenten, ondernemers, waterschappen en andere belanghebbenden kunnen gemakkelijk opzoeken wat de opgaven zijn.

2 keer per jaar actualisatie

De Omgevingsvisie en –verordening zijn in 2014 vastgesteld. Doordat wetten veranderen of door de komst van nieuwe initiatieven, kijken we 2 keer per jaar of we de plannen moeten aanpassen. Als dat het geval is, kunt u uw mening geven.

Bekijk de wijzigingen in de actualisatie Omgevingsvisie juni 2017 en de actualisatie Omgevingsverordening juni 2017.

U kunt in het archief de Omgevingsvisie en –verordening van 2014 en de wijzigingen daarop raadplegen.

Natuur versterken met Gelders Natuurnetwerk

Eén van de onderwerpen in de Omgevingsvisie is natuur. Dat vinden wij een belangrijk onderdeel van een kwalitatieve leefomgeving. Vandaar dat het Gelders Natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone in de Omgevingsvisie staan. Daar kan iedereen zien om welke gebieden het gaat. Het Gelders Natuurnetwerk is een reeks van natuurgebieden. Het gaat daarbij niet alleen om bestaande natuur maar ook om gebieden waar nu bijvoorbeeld landbouw is en wij natuurgebieden willen maken. Met zo’n netwerk versterk je de natuur. In de natuur kan weinig, toch zijn er initiatieven, zoals natuurbegraven: kan dat of niet? Dat bepalen we met elkaar. In de omgevingsverordening staan regels en randvoorwaarden, maar ook die kunnen veranderen.

Verkeer als onderdeel van de Omgevingsvisie

Een ander item is verkeer. In de Omgevingsvisie staat bijvoorbeeld het concept van de A15 als Europese corridor, waar weg, spoor en water elkaar versterken. Ook staat er dat de verbindingen tussen de drie steden in de stedendriehoek Deventer, Zutphen en Apeldoorn beter moeten. De visie geeft de grote lijnen aan, in de verordening staat onder welke voorwaarden we het vervolgens aanpakken.