Één plan voor uw omgeving

In de Omgevingsvisie staat hoe wij denken dat de omgeving er in de toekomst uit moet zien. Het gaat over verkeer, water, natuur, milieu en ruimtelijke ordening. Het plan vervangt 5 oudere, afzonderlijke plannen. Het gaat vooral om een duurzame economie en een veilige leefomgeving van hoge kwaliteit. De inhoud is samen met inwoners, bedrijven en waterschappen bedacht.

Direct naar de plannen:

Informatiebijeenkomsten Omgevingsvisie en – verordening

Iedereen die vragen wil stellen over de aanpassingsplannen of een zienswijze wil indienen voor de actualisatie van december 2017, kan dat ter plekke op de informatiebijeenkomst doen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

  • datum: 10 juli 2017 en 21 augustus 2017
  • tijdstip: 18:00 – 19:30 uur
  • locatie: Hotel Haarhuis, Stationsplein 1 in Arnhem

Op 21 augustus is gedeputeerde Josan Meijers aanwezig.

Actualisatie 2018: Gelderland pakt door met focus

De provincie wil meer focus aanbrengen in de Omgevingsvisie. Met opgaven voor de langere termijn. Opgaven die verder reiken dan onze provinciegrenzen, die de koers voor de toekomst uitzetten en die passen bij onze kerntaken. Deze opgaven werken we waar nodig uit in plannen en regels. Dat doen we samen met onze partners. Open en (digitaal) toegankelijk. De ambitie staat beschreven in de Startnotitie Gelderland pakt door met focus (PDF 17,4 MB).

Omgevingsverordening

Naast de Omgevingsvisie is er de Omgevingsverordening. Hier staan de afspraken en regels om de opgaven uit de Omgevingsvisie te realiseren.

Meer duidelijkheid, alles staat bij elkaar

Omdat alles nu bij elkaar in een groot plan staat, is de omgevingsvisie duidelijker dan de 5 eerdere aparte plannen: inwoners kunnen sneller zien aan welke opgaven wij werken in hun leefomgeving. Ook gemeenten, ondernemers, waterschappen en andere belanghebbenden kunnen gemakkelijk opzoeken wat de opgaven zijn.

2 keer per jaar actualisatie

De Omgevingsvisie en –verordening zijn in 2014 vastgesteld. Doordat wetten veranderen of door de komst van nieuwe initiatieven, kijken we 2 keer per jaar of we de plannen moeten aanpassen. Als dat het geval is, kunt u uw mening geven.

Bekijk de wijzigingen in de actualisatie Omgevingsvisie juni 2017 en de actualisatie Omgevingsverordening juni 2017.

U kunt in het archief de Omgevingsvisie en –verordening van 2014 en de wijzigingen daarop raadplegen.