Één plan voor uw omgeving

In de Omgevingsvisie staat hoe wij denken dat de omgeving er in de toekomst uit moet zien. Het gaat over verkeer, water, natuur, milieu en ruimtelijke ordening. Het plan vervangt 5 oudere, afzonderlijke plannen. De inhoud is samen met inwoners, bedrijven en waterschappen bedacht. Naast de Omgevingsvisie is er de Omgevingsverordening. Hier staan de afspraken en regels om de opgaven uit de Omgevingsvisie te realiseren.

Direct naar de huidige plannen (juni 2017)

Tervisielegging Omgevingsvisie en -verordening (december 2017)

De voorgestelde wijzigingen voor de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening december 2017 liggen van 30 juni tot en met 25 augustus 2017 ter visie. Tegen de voorgestelde wijzigingen kunt u een zienswijzen indienen. Klik hieronder voor meer informatie.

Informatiebijeenkomst Omgevingsvisie en –verordening (december 2017)

Iedereen die vragen wil stellen over de aanpassingsplannen of een zienswijze wil indienen voor de actualisatie van december 2017, kan dat ter plekke op de informatiebijeenkomst doen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

  • datum: 21 augustus 2017
  • tijdstip: 18:00 – 20:00 uur
  • locatie: Hotel Haarhuis, Stationsplein 1 in Arnhem

Gedeputeerde Josan Meijers is hierbij aanwezig.

Actualisatie 2018: Gelderland pakt door met focus

De provincie wil meer focus aanbrengen in de Omgevingsvisie. Met opgaven voor de langere termijn. Opgaven die verder reiken dan onze provinciegrenzen, die de koers voor de toekomst uitzetten en die passen bij onze kerntaken. Deze opgaven werken we waar nodig uit in plannen en regels. Dat doen we samen met onze partners. Open en (digitaal) toegankelijk. De ambitie staat beschreven in de Startnotitie Gelderland pakt door met focus (PDF 17,4 MB). Bekijk in onze animatiefilm waar we ons samen met onze partners op gaan richten.

Actualisatie: regelmatige inventarisatie

De Omgevingsvisie en Omgevingsverordening zijn in 2014 vastgesteld. Doordat wetten veranderen of door de komst van nieuwe initiatieven, inventariseren wij regelmatig mogelijke aanpassingen. Als actualisatie volgt, kunt u uw mening geven tijdens de tervisielegging.

U kunt in het archief de Omgevingsvisie en –verordening van 2014 en de wijzigingen daarop raadplegen.