Zienswijze indienen t/m 31 maart

Van 17 februari tot en met 31 maart 2022 kunt u bij de provincie Gelderland een zienswijze indienen over het ontwerp Recreatiezoneringsplan Veluwe. Dit houdt in dat u uw mening kunt geven over het plan.
Zienswijze indienen t/m 31 maart
Gepubliceerd op: 14-februari-2022

Voor het indienen van een zienswijze is een digitaal formulier gemaakt. Bij uw zienswijze kunt u ook bijlagen meesturen.

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) besluit na de zienswijzeprocedure tot vaststelling, naar verwachting in mei. Onderdeel van de besluitvorming is een reactienota waarin staat of en hoe de zienswijzen zijn verwerkt. Indieners van zienswijzen worden daarover na het besluit geïnformeerd. Juridisch gezien bevat het Recreatiezoneringsplan onderdelen waar geen beroep op mogelijk is en onderdelen waar wel beroep op mogelijk is. Beroep is mogelijk op de recreatiezoneringsmaatregelen die zijn opgenomen in tabel B van het maatregelprogramma Recreatiezonering “Maatregelen uit voortoets”(te vinden in Bijlage 5 van het Recreatiezoneringsplan).

Link