Woonwijk de Glind wordt proeftuin Aardgasvrije Wijk

Op 10 maart 2022 maakte minister de Jonge de selectie van wijken in de 3e ronde van de Landelijke Proeftuin Aardgasvrije Wijken bekend. Hij deed dit tijdens het congres ‘Aardgasvrije Wijken’. De Glind in Barneveld is geselecteerd voor het landelijk programma Aardgasvrije Wijken.
Woonwijk de Glind wordt proeftuin Aardgasvrije Wijk
Gepubliceerd op: 21-maart-2022

De woonwijk ontvangt € 1,9 miljoen van het Rijk om de wijk aardgasvrij te maken. Dit is de 8e Gelderse wijk in het landelijke programma. Met de 5 Gelderse proeftuinwijken zijn er daarmee nu 13 wijken in Gelderland een Proeftuin Aardgasvrije Wijk.

Het programma Aardgasvrije Wijken

In 2050 moeten we van het aardgas af zijn. Dat is een hele opgave. Daarom werken het ministerie van BZK en EZK, het IPO en de Unie van Waterschappen en de VNG samen in het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te helpen met deze verandering.  Het doel van dit programma is om te leren op welke manier de wijken van het aardgas af kunnen gaan. En hoe we dit kunnen versnellen. 

Ondersteuning bij een duurzaam gebouwde omgeving

Tot 2030 moeten zeker 500.000 huizen worden verduurzaamd in Gelderland. Dat betekent dat huizen niet meer verwarmd worden door boilers op aardgas, maar door warmtenetten, warmtepompen of infrarood-panelen. Provincie Gelderland ondersteunt de Gelderse gemeenten bij de energietransitie van de gebouwde omgeving. Eerder ontvingen 5 wijken een provinciale subsidie om een proeftuin te worden. Zij voldeden wel aan de landelijke kwaliteitseisen, maar vanwege beperkingen in het budget kwamen ze niet aan bod in het landelijk programma. Bovendien ontzorgen we gemeenten met het provinciale programma Wijk van de Toekomst en staan we ze bij met kennis via het Gelders Expertteam Warmte. Voor de individuele inwoners zorgen we dat de energieloketten goed kunnen functioneren. Daarnaast bieden we de stimuleringsregeling voor toekomstbestendig wonen. 

Links

13 Gelderse proeftuinen

Op dit moment zijn er in Gelderland 13 wijken die van het aardgas af gaan waarvan we kunnen leren. In het landelijke programma PAW nemen acht Gelderse wijken deel: 

 • Dukenburg (Nijmegen)
 • Benedenbuurt (Wageningen)
 • Kerschoten-West (Apeldoorn)
 • De Ooi (Doesburg)
 • Elderveld-Noord (Arnhem)
 • Hengstdal (Nijmegen)
 • Zilverkamp (Lingewaard)
 • De Glind (Barneveld)
   

Als Gelderse Proeftuin ondersteunen we ook nog 5 wijken

 • Kronenburg (Arnhem)
 • Ermelo-West (Ermelo)
 • Helbergen (Zutphen)
 • Bloemenbuurt-Didam (Montferland)
 • Jerusalem (Nijmegen)