Wolvencommissie adviseert over aanpassing subsidieregeling

De Gelderse Wolvencommissie adviseert om de subsidie voor wolvenpreventie te verruimen naar héél Gelderland en alle gehouden hoefdieren. Op dit moment krijgen alleen schapen- en geitenhouders op de Veluwe subsidie. Gedeputeerde Harold Zoet nam het advies gisteren in ontvangst van voorzitter Pieter van Geel.
Gepubliceerd op: 26-oktober-2023

Gedeputeerde Harold Zoet: “Aanvallen door de wolf zorgen voor onrust onder inwoners. Om bezorgdheid te minderen en het draagvlak te verbeteren, moeten we de wolf goed kunnen beheren en onze landbouwdieren goed beschermen. Dit advies van de Wolvencommissie gaat ons bij dat laatste zéker helpen."

Portret Harold Zoet

Complimenten

Complimenten voor de Wolvencommissie die ons over dit lastige onderwerp al jarenlang goed heeft geadviseerd.

Harold Zoet

Gedeputeerde Landbouw Natuur en Stikstof Harold Zoet

Debat Gelders parlement 

Begin juli 2023 was er een debat over subsidie voor wolfwerende maatregelen, in het Gelderse parlement. Dit was aanleiding voor de gedeputeerde om advies te vragen aan de Wolvencommissie, over de subsidieregeling en mogelijke verbeteringen. De Wolvencommissie onderzocht de bestaande regeling en stelt aanpassingen voor.  

Subsidieregeling verbeteren 

Schapenhouders op de Veluwe kunnen een bijdrage krijgen voor het wolfwerend maken van een bestaand hek of raster. Maar de wolf valt ook andere landbouwdieren aan en het dier leeft niet alleen op de Veluwe. Daarom stelt de Wolvencommissie voor om de bestaande regeling te verbreden. En het te laten gelden voor de hele provincie, ook eigenaren van hoefdieren zoals pony’s en runderen. Daarnaast adviseert de commissie een tegemoetkoming in te stellen, voor de meerkosten van extra werk en onderhoud die het gevolg kunnen zijn van de voorzieningen.  

Draagvlak voor preventie 

Betere ondersteuning zou volgens de commissie gunstig zijn voor het draagvlak voor wolvenpreventie. Dat is belangrijk, omdat dierhouders op dit moment nog weinig aan preventie doen. Zo is er weinig animo voor de subsidieregeling voor wolfwerende rasters. 

Zoet: “Uitbreiden naar heel Gelderland vraagt om een forse extra bijdrage. Ik kan me wel zorgen maken over de maatschappelijke kosten. Die mogelijk onbeheersbaar worden, als we niet mogen gaan beheren.” 

Rol van de Wolvencommissie 

Sinds de wolf zich (in 2019) in Gelderland vestigde, brengt de Wolvencommissie (gevraagd en ongevraagd) advies over preventie uit aan ons. In dit advies stelt de Wolvencommissie ook voor om de taken en samenstelling van de commissie zelf te onderzoeken. 

Zoet: “In deze nieuwe fase gaat het niet alleen meer om dierhouders en preventie, maar ook over het beheren van de wolf, veiligheid in het buitengebied, een draagvlak en de gevolgen voor faunabeheer. Het is daarom inderdaad goed, om al eens na te denken over de toekomstige rol en samenstelling van de Wolvencommissie. En de Gelderse identiteit daarvan.” 

Provincie Gelderland bestudeert het advies en komt binnenkort met een reactie naar het parlement.