Win de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2022

We schrijven voor de 9e keer de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit uit. Met als thema: De Kunst van het Kiezen. We nodigen gemeenten, waterschappen en organisaties uit om inspirerende voorbeelden in te dienen van projecten die Gelderland met scherpe keuzes en slimme combinaties mooier hebben gemaakt.
Win de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2022
Gepubliceerd op: 1-september-2022

Gedeputeerde Peter Kerris: “We moeten de ruimte in Gelderland beter benutten. Als we alle ambities voor wonen, werken, landbouw en natuur willen realiseren, hebben we 1,8 keer Gelderland nodig. We zoeken voorbeelden die laten zien dat je de omgeving mooier kunt maken door te kiezen of opgaven te combineren.”

Ruimtelijke kwaliteit

Sinds 2006 reiken we iedere 2 jaar de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit uit. Hiermee zetten we inspirerende en verrassende ruimtelijke projecten in de schijnwerpers. Voorgaande winnaars waren de Jansbeek in Arnhem en de Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard.

De Kunst van het Kiezen

Het thema van de 9e editie is ‘De Kunst van het Kiezen’. Veel maatschappelijke opgaven vragen om een zorgvuldige inrichting van de ruimte. Niet alles kan. We hebben een ingewikkelde puzzel te leggen om plaats te bieden aan verstedelijking, natuurherstel, landbouwtransitie, duurzame energie en mobiliteit. Waar zijn goede keuzes gemaakt, hoe kwamen ze tot stand en hoe dragen die bij aan een mooi Gelderland? We zoeken verrassende ruimtelijke projecten met een meerwaarde voor landschap, leefbaarheid en gezondheid. 

Juryprijs en publieksprijs

Tot en met vrijdag 30 september 2022 kunnen deelnemers hun projecten indienen op onze pagina over de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. Deelnemers kunnen 2 prijzen winnen: een juryprijs en een publieksprijs. Een jury van deskundigen kiest de winnaar van de juryprijs en een publiekspanel wijst de winnaar van de publieksprijs aan. De winnaars winnen € 10.000, die ze kunnen besteden aan het project. Gedeputeerde Kerris maakt maandag 19 december 2022 de winnaars bekend.