Werkzaamheden voor natuurontwikkeling Cortenoever afgerond

De afgelopen 2 jaar werkten we samen met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en gemeente Brummen aan maatregelen om de natuurwaarden in Cortenoever te vergroten. Bewoners en betrokken organisaties stonden op 28 september 2023 tijdens een feestelijke middag stil bij deze mijlpaal.
Gepubliceerd op: 29-september-2023

Directe aanleiding voor de maatregelen zijn de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Natura 2000-doelen. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, kunnen de waterkwaliteit en biodiversiteit in dit bijzondere uiterwaardengebied van de IJssel (tussen Brummen en Zutphen) weer toenemen.

Met de maatregelen creëerden we in de uiterwaarden meer ruimte voor water. Het bloemrijke grasland kan zich uitbreiden. Ook plantten we er extra hardhoutooibos aan, herstelden we oude kronkelwaardgeulen en legden we een plas-dras-gebied aan. De werkzaamheden zijn afgerond. De natuur kan zich nu volop herstellen en verder ontwikkelen.

Puzzel

Ongeveer 60 bewoners en betrokkenen vierden het afronden van de werkzaamheden op 28 september met een feestelijke middag. Zij maakten een wandeling door het gebied en de bestuurders van de betrokken organisaties legden samen een puzzel van het nieuwe informatiebord. Met een toost werd het project officieel afgesloten. 

Portret Harold Zoet

Nog waardevoller

In samenwerking met betrokken partijen zijn goede omstandigheden gecreëerd, waarin de bijzondere natuur ruimte krijgt voor verdere ontwikkeling. Zo wordt dit natuurgebied nóg waardevoller. Met bloemrijke graslanden en schoon en gezond water, dat de kronkelwaardgeulen instroomt. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe het gebied er over een paar jaar uit zal zien.

Gedeputeerde voor natuur, Harold Zoet

Provincie Gelderland

Decoratief figuur

Hoofd Staatsbosbeheer Gelderland, Arjan Snel zegt over Cortenoever: “We beheren al decennia dit oorspronkelijke rivierlandschap vol met bijzondere flora. Ons doel was meer ooibos en de natuur versterken met overgangen van land naar water. Dat biedt veel dieren een leefgebied. Misschien vinden daarna ook de watersnip en zeldzame porseleinhoen hier hun thuis. Nu de werkzaamheden klaar zijn, gaan wij weer verder met beheren door maaien en afvoeren in combinatie met begrazen.”

Directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat, Arno Valkhof: “Cortenoever is een heel mooi voorbeeld van wat we willen bereiken met de KRW-maatregelen: verbetering van natuur en waterkwaliteit, in samenspraak met de mensen die hier wonen. We zijn trots op dit mooie resultaat dat we vandaag overdragen aan Staatsbosbeheer.”

Beleef het gebied

Nu kunnen natuurliefhebbers weer volop genieten van de prachtige natuur die dit gebied rijk is. Dat kan op verschillende manieren: vanaf de dijk en het fietspad, of over het onverharde laarzenpad langs houtwallen, meidoornhagen en dwars door graslanden.