We kunnen door met de Railterminal Gelderland

De Raad van State heeft de bezwaren tegen ons inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland definitief afgewezen. Daarmee ligt de ruimtelijke bestemming vast voor de railterminal.
Gepubliceerd op: 1-november-2023

Ook de watervergunning en de vergunning/ontheffing voor de Wet natuurbescherming zijn nu definitief. Hiermee kunnen we door met onze plannen. 

Aanbesteding afronden

Door deze uitspraak kunnen we de lopende aanbesteding voor de aanleg en exploitatie van de Railterminal afronden. Want deze uitspraak geeft geïnteresseerde marktpartijen zekerheid dat de railterminal ruimtelijk mogelijk is. Met de Railterminal kan vervoer van goederen in Gelderland via de Betuweroute verder. Goederenvervoer over spoor is duurzamer en leidt tot minder vrachtauto’s op de weg.

Overige werkzaamheden

We kunnen ook verder met het voorbereiden van een aantal andere werkzaamheden. Zoals de aanleg van de toegangsweg, de landschappelijke inpassing van en het bouwrijp opleveren van het railterminalterrein. Deze werkzaamheden kunnen naar verwachting in het 2e kwartaal van 2024 starten. Voorwaarde is dat de aanleg en exploitatie van de Railterminal is gegund aan een exploitant. Voorbereidende werkzaamheden in het veld hiervoor, kunnen starten zodra er zicht is op een aanbesteding van de exploitant. We informeren Provinciale Staten daarover voordat deze werkzaamheden starten. Het gaat om het kappen van bomen en struiken en het verleggen van kabels- en leidingen.

Duurzame terminal

De Railterminal Gelderland (RTG) is de eerste duurzame railterminal in Nederland waar treinen ‘zeilend’ binnenkomen. Door gebruik te maken van de uitrolsnelheid is rangeren niet nodig. Dit leidt tot minder milieueffecten en een efficiëntere bedrijfsvoering. Met de RTG kunnen bedrijven uit de regio gebruik maken van vervoer over de Betuweroute. Bij Nijmegen en Overbetuwe komen 3 soorten vervoer samen: spoor  via de Betuweroute, wegvervoer via de A15 en vervoer over water via de Waal. Het gebied wordt door deze combinatie nog aantrekkelijker als vestigingslocatie voor bedrijven. De regionale en nationale economie wordt hierdoor sterker. Ook is het een stimulans voor de werkgelegenheid in de regio.

Mijlpaal

Deze positieve uitspraak is een belangrijke mijlpaal, want daarmee ligt de railterminal ruimtelijk vast. En kunnen we de aanbesteding voor de aanleg en exploitatie van de Railterminal Gelderland definitief afronden. We verwachten in het eerste kwartaal tot een gunning te komen, zodat de RTG kan worden aangelegd.

Verantwoordelijk Gelders gedeputeerde Helga Witjes