Voortgang werkzaamheden N346

Via dit nieuwsbericht informeren we u over de voortgang van het project N346 Schakel Achterhoek-A1.
Voortgang werkzaamheden N346
Gepubliceerd op: 14-april-2022

Aanbesteding

In de zomer van 2021 startte de aanbesteding voor de N346 Schakel Achterhoek-A1. Uit de inschrijving selecteerden we 4 aannemers. In maart 2022 brengen zij een aanbieding uit voor het project. Onderdeel van deze aanbieding is een ontwerp van de nieuwe provinciale weg in Lochem, de nieuwe stationsomgeving en de brug over het Twentekanaal. Voor de zomer van 2022 maken we bekend wie het project mag gaan uitvoeren.

De aannemer werkt vervolgens het ontwerp verder uit en licht dit tijdens een informatiebijeenkomst toe. Dan gaan we ook in op de manier van uitvoeren en de volgorde. We verwachten dat de aannemer ongeveer 3 jaar nodig heeft om de nieuwe provinciale weg en de brug te ontwerpen en aan te leggen. Het is de bedoeling dat de nieuwe rondweg voor de zomer van 2025 helemaal open is voor verkeer.

Sloop van 3 bedrijfswoningen For Farmers

In december 2021 is de provincie eigenaar geworden van een deel van het bedrijfsperceel van ForFarmers aan Kwinkweerd in Lochem. Deze grond hebben we nodig om de toekomstige aansluiting van de parallelweg op de nieuwe provinciale weg te maken.

Om dit gebied klaar te maken voor de aanleg van de Schakel Achterhoek – A1, slopen we dit voorjaar 3 van de 4 bedrijfswoningen. Deze werkzaamheden hebben geen effect op de openbare ruimte of het verkeer. Bomen en groen blijven zoveel mogelijk staan, totdat duidelijk is hoe de nieuwe situatie eruit komt te zien.


Aanleg telecomkabels Kwinkweerd afgerond

In het nieuwsbericht van oktober 2021 meldden we dat de aanleg van telecomkabels helaas was vertraagd. Dit kwam onder andere door diefstal van kabels en ziekte bij de aannemers. Voor de kerst zijn deze werkzaamheden alsnog afgerond.

Daarmee is de aanleg en het verleggen van kabels en leidingen van de Kwinkweerd helemaal klaar. Dit heeft 2 grote voordelen. We borgen daarmee een goede bereikbaarheid van de bedrijven aan de Kwinkweerd tijdens de aanleg van de rondweg. Daarnaast zorgt dit voor tijdswinst bij de aanleg van de rondweg, omdat hiermee al een complex deel van de werkzaamheden klaar is.


Vertrek gedeputeerde Christianne van der Wal

Gedeputeerde Christianne van der Wal is beëdigd als minister voor Stikstof en Natuur in het kabinet Rutte IV. Daarmee legde zij haar functie als gedeputeerde van provincie Gelderland neer.

Helga Witjes is inmiddels geïnstalleerd als opvolger van Christianne van der Wal. De nieuwe gedeputeerde is per 2 februari 2022 verantwoordelijk voor

  • economie en innovatie
  • mobiliteit (exclusief openbaar vervoer)
  • luchtvaart
  • gebiedsagenda Gelderse Corridor en FruitDelta
  • project Rail Terminal Gelderland en project Beter Bereikbaar Wageningen
  • Ook het project N346; Schakel Achterhoek – A1 maakt onderdeel uit van deze portefeuille.