Voortgang veldonderzoeken

De onderzoeken naar munitie en de archeologische vervolgonderzoeken van start.
Voortgang veldonderzoeken
Gepubliceerd op: 22-februari-2022

Inmiddels zijn diverse voorbereidende onderzoeken in het veld gestart. De afgelopen weken is op de eerste percelen onderzocht of in de ondergrond mogelijke ‘munitieverdachte objecten’ aanwezig zijn. Op een aantal percelen is gestart met opgraven van deze verdachte objecten. Naast oud ijzer is tot op heden alleen klein kaliber munitie aangetroffen. Het bedrijf ECG ruimt deze munitie op een veilige wijze op en voert het af.

Op korte termijn starten ook de eerste archeologisch vervolgonderzoeken op de plaats van de toekomstige toegangsweg. We beschreven dat hiervoor op een aantal percelen zogenaamde proefsleuven worden gegraven. Daarbij worden een aantal vlakken in het gebied laag voor laag ontgraven. De proefsleuven zijn circa vier meter breed en 25 meter lang en hebben een diepte van circa één meter. Als Bureau BAAC daarin archeologische resten aantreft, is vervolgonderzoek nodig. 

Dit is een bericht van Provincie Gelderland en de gemeente Overbetuwe.