Voortgang beroepsprocedure Inpassingsplan

De Raad van State heeft de STAB gevraagd om vragen te beantwoorden.
Voortgang beroepsprocedure Inpassingsplan
Gepubliceerd op: 18-februari-2022

We vertelden dat er 3 beroepschriften zijn ingediend op het inpassingsplan en de bijbehorende besluiten. De Raad van State heeft de beroepsprocedure gestart en heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) gevraagd een aantal vragen te beantwoorden.

De STAB is een zelfstandig adviserend orgaan dat alleen kan worden ingeschakeld door rechtbanken en de Raad van State. De STAB beantwoordt de vragen in een schriftelijk advies aan de Raad van State. De Raad van State zal dit schriftelijk advies betrekken in de uitspraak die we medio 2022 verwachten.