Voortgang Actieplan Wonen

De woningnood in Gelderland is hoog. Vooral starters, alleenstaanden en ouderen kunnen vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. Daarom willen we tot en met 2025 met het Actieplan Wonen de bouw van 45.000 woningen versnellen.
Voortgang Actieplan Wonen
Gepubliceerd op: 12-juli-2022

Samen met onder andere gemeentes, regio’s, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars werken we aan acties uit het Actieplan Wonen. Het gaat om de versnelling van de woningbouw, meer betaalbare woningen en meer flexibele woonvormen. Ieder half jaar maken we de balans op in de voortgangsrapportage. Hoe gaat het met de acties, welke resultaten hebben we behaald? Wat pakken we anders op en wat is het vervolg in de komende periode? Download onderaan dit bericht de Voortgangsrapportage Actieplan Wonen – mei 2022.

Hoogtepunten oktober 2021 tot april 2022

Versnelling van de woningbouw

 • Het versnellingsteam is actief betrokken bij 65 projecten met bijna 27.000 woningen.
 • Toekenning 9 van de 10 Gelderse aanvragen 3de tranche Woningbouwimpuls (WBI) zijn toegekend. Met cofinanciering WBI versnellen we de bouw van 7.300 woningen.
 • Toekenning van in totaal 66 subsidies aan gemeenten voor tijdelijke inhuur capaciteit of expertise. In februari 2022 startten 29 trainees RO in 20 overheidsorganisaties.
 • Vanaf 2020 hielpen we 25 projecten met 1.208 woningen verder realiseren met de SteenGoed Benutten regeling Uitvoeringsgereed & Realiseren. De woningen worden binnen 3 jaar woonrijp opgeleverd.
 • Start trainingen Opdrachtgeverschap Conceptueel en Circulair bouwen voor gemeenten in woondealregio Arnhem-Nijmegen, en in Putten en Culemborg.
 • Lancering Handreiking Parkeren
 • Lancering Handreiking Opdrachtgeverschap Circulaire Woningconcepten 

Meer betaalbare woningen

 • Met cofinanciering WBI versnellen we de bouw van ca 5.100 (=70%) betaalbare woningen, waarvan ca 1.900 sociale huurwoningen.
 • 5 toekenningen regeling Betaalbaar Wonen met in totaal 400 woningen, waarvan de helft sociale huurwoningen. De regeling is gericht op kleinere woningbouwprojecten met sociale huur en een financieel tekort. De provincie zet hiervoor € 1,3 miljoen in.
 • Vanaf eind 2021 zijn er 3 verhuiscoaches actief in de focusregio’s Nijmegen en Noord-Veluwe en voor de provincie als geheel. Zij voerden 61 uitgebreidere gesprekken en hadden ruim 200 kortere contactmomenten. Een extra verhuiscoach start voor de zomer.
 • De regeling verhuisvergoeding voor 55-plussers is beschikbaar vanaf januari 2022. Toekenning van 25 verhuisvergoedingen (à € 2.000) tot 1 april 2022. 
 • Masterclasses middenhuur in 9 gemeenten en aanbod biedboek Middenhuur.
 • Ondersteuning van 249 starters via Gelderse Starterslening in 28 gemeenten. De doelstelling is daarmee gehaald en het budget volledig benut. De cofinanciering is stopgezet per 1 april 2022.
 • Besluit pilot Gelders Woonfonds (februari 2022).

Meer flexibele woonvormen:

 • Betrokken bij 19 flexwonen-initiatieven met circa 1.900 wooneenheden.
 • Toekenning subsidie aan 3 projecten (200 eenheden) om knelpunten Flexwonen op te lossen.
 • Trekkersrol Gelderland in landelijk netwerk flexwonen, inzet op kennisdeling en lobby.

Voortgangsrapportage Actieplan Wonen mei 2022