Versnelling aanpak stikstof: ook uitkoop industrie

Een regeling voor vrijwillige uitkoop van industriële bedrijven, een extra investering in verduurzaming en innovatie van de industrie en de agrarische sector, en uitbreiding van de vrijwillige uitkoopregeling voor veehouderijen.
Versnelling aanpak stikstof: ook uitkoop industrie
Gepubliceerd op: 18-mei-2022

Dit is een greep uit de maatregelen waarmee we in Gelderland het stikstofvraagstuk willen aanpakken en die we binnen 2 jaar kunnen uitvoeren. In totaal hebben we voor deze maatregelen € 520 miljoen van het Rijk nodig. Dat staat in een voorstel dat we aan de minister van Natuur en Stikstof sturen. 

Snel uit te voeren maatregelen

In ons voorstel aan de minister staan bijvoorbeeld ook maatregelen om de natuur te helpen, en bodem- en watermaatregelen die de natuur minder gevoelig maken voor stikstof. Gedeputeerde Peter Drenth: “De minister vraagt ons om een voorstel om de stikstofaanpak te versnellen. Dit is ons antwoord. Mét draagvlak van onze Gelderse bouw, industrie, landbouw, logistiek en natuurpartners. Deze maatregelen zijn snel uit te voeren. We kunnen dit voor eind 2023 voor elkaar krijgen. Maar dan moet er nu wel snel geld komen om aan de slag te gaan. De tijd van praten is voorbij.” 

Provincie Gelderland helpt PAS-melders

We bieden de minister ook aan om ruimte uit de Gelderse stikstofbank te gebruiken om de eerste PAS-melders te helpen. PAS-melders zijn bedrijven die eerder geen vergunning nodig hadden. Door het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in 2019 hebben ze nu wel een vergunning nodig, maar dat kan niet zomaar. Daarvoor is stikstofruimte nodig en dat is er nauwelijks. In Gelderland gaat het om ongeveer 380 bedrijven. De minister heeft toegezegd ervoor te zorgen dat deze bedrijven alsnog een vergunning krijgen. Dit legalisatietraject verloopt moeizaam. Drenth: “Voor deze ondernemers moet duidelijkheid komen. Het is belangrijk om dit goed te regelen.”

Niet winkelen

Ons versnellingsvoorstel richt zich op meerdere sectoren (industrie én landbouw), houdt rekening met economie én natuurherstel, en richt zich op innovatie én vrijwillige opkoop. Deze onderdelen horen bij elkaar. Daarom willen we met de minister afspraken maken over het geheel en niet over onderdelen uit het voorstel. Met behoud van een leefbaar landelijk gebied en met toekomstperspectief voor de landbouw. Drenth: “Dit voorstel heeft groot draagvlak in Gelderland, juist door die samenhang. Winkelen in de maatregelen en er maar een paar kiezen is daarom geen optie.” 

Geld nodig voor uitvoering

Vlak voor de zomer van 2021 presenteerden we al de Gelderse stikstofaanpak. Met daarbij een uitvoeringsagenda, met maatregelen die de hoeveelheid stikstof het meest verminderen en de natuur het meest herstellen en versterken. Om de maatregelen uit te voeren, hebben we geld van de rijksoverheid nodig. Tot nu toe verloopt het uitkeren van de gelden die het Rijk reserveerde voor de stikstofaanpak langzaam. “Het vraagstuk is hier groot. Als je het in Gelderland oplost, dan los je het vraagstuk voor een groot deel ook in Nederland op”, benadrukt Drenth. “We hebben de maatregelen klaar staan. We weten dat ze werken. Nu het geld nog. We bieden de minister aan om zowel Gelderland als Nederland te helpen. Ik hoop aan de slag te kunnen, en snel.”