Verklaring vanuit Gedeputeerde Staten

Elke melding van sociale onveiligheid op de werkvloer van provincie Gelderland is er één teveel. Onze werknemers zijn ons kapitaal. Daar moet je zuinig op zijn en zorgvuldig mee omgaan.
Huis der Provincie
Gepubliceerd op: 16-september-2023

Sociale onveiligheid

We vragen onze medewerkers regelmatig hoe het met ze gaat. En onderzoeken op deze manier of de zorg voor onze medewerkers voldoende functioneert. Signalen die daaruit naar voren komen pakken we op.

En juist daarom is het artikel dat de Gelderlander gisteren en vandaag publiceerde voor ons zo schokkend. We lezen over (oud-) collega’s die onveiligheid ervaren, en zich niet gehoord voelen door hun leidinggevende. En we zien nu dat er soms toch ook mensen tussen wal en schip raken. Dat betreuren we ten diepste.  

Het is duidelijk dat er dingen zijn die beter moeten en kunnen. Maar we nemen afstand van het beeld wat De Gelderlander schetst, van de werksfeer die er organisatiebreed bij de provincie zou zijn. 

Het laatste werkbelevingsonderzoek (mei 2023) liet in grote lijnen een verbetering zien, ten opzichte van het vorige onderzoek uit november 2022: op veel plekken in de organisatie gaat het goed; beleving van sociale onveiligheid daalde naar 3%. Toch zijn er op een aantal plekken zorgen. We zijn daarom vóór de zomer begonnen met een breed vervolgonderzoek naar werkdruk en sociale onveiligheid in de organisatie. De eerste uitkomsten daarvan verwachten we binnen een maand. 

Voorgenomen besluit

De Gelderlander besteedt ook aandacht aan het voorgenomen besluit van het college van GS, om de aansturing van het Kabinet te veranderen. Er is discussie over de aansturing. Over de oplossing is een verschil van mening. GS hebben op 30 mei 2023 hierover een besluit genomen. Het gaat om een voorgenomen besluit en geen definitief besluit. Omdat het college van GS hecht aan het doorlopen van een participatietraject bij werknemers en het reguliere traject via de Ondernemingsraad. Met het participatietraject onderzoeken we de haalbaarheid en wenselijkheid van het voorgenomen besluit. 

Inmiddels ligt er een negatief advies van de OR. Ook binnen de OR is hierover intensief gesproken. Dat bevestigt hoe belangrijk het is, om een dergelijke wijziging in de organisatie goed te bespreken. Het advies van de OR stemt tot nadenken over de vraag: of de aansturing van het kabinet wel zo georganiseerd moet worden, als in het voorgenomen besluit is voorgesteld. Binnenkort worden de resultaten van het participatietraject ook verwacht. Beiden worden betrokken bij het definitieve besluit van GS. Dat besluit verwachten we op korte termijn.

De Gelderlander doet in het artikel een aantal stevige uitspraken over de commissaris. Wij zijn geschrokken van hetgeen wat in het artikel staat. Signalen van onveiligheid moet je altijd serieus nemen en zorgvuldig onderzoeken. Wij wachten daarom de resultaten van het onderzoek af en kijken ondertussen wat er nodig is in de organisatie. 

Afsluitend

Laat één ding duidelijk zijn: elk geval van sociale onveiligheid is er één teveel. Het nadere onderzoek helpt ons om in onze organisatie nog harder ons best te doen voor een goed en gezond werkklimaat. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland.