Verhuiscoach helpt 55-plussers in Arnhem

De kinderen zijn uitgevlogen en de eengezinswoning is opeens wel erg groot geworden: iets waar veel 55-plussers mee te maken krijgen. Zij willen best wat kleiner gaan wonen, maar weten niet waar te beginnen en zien op tegen alles wat er bij een verhuizing komt kijken.
Verhuiscoach helpt 55-plussers in Arnhem
Gepubliceerd op: 16-maart-2022

Tegelijkertijd stromen veel gezinnen in te krappe appartementen graag door naar een ruimere woning. Een verhuiscoach kan uitkomst bieden. Daarom ondertekenen provincie Gelderland, gemeente Arnhem en woningcorporaties Portaal, Volkshuisvesting en Vivare op woensdag 16 maart 2022 een overeenkomst over de inzet van de verhuiscoach van provincie Gelderland. Die gaat begin mei aan de slag in Arnhem om 55-plussers die in een sociale huurwoning wonen gratis te adviseren en te ondersteunen bij hun verhuiswensen.

Doorstromen naar een andere woning

Met deze samenwerking willen we er samen met de corporaties en gemeenten voor zorgen dat huurders in een huis wonen dat past bij hun persoonlijke wens en situatie. Dat is hard nodig, want de woningmarkt zit muurvast. Doorstroming op de woningmarkt helpt mensen om sneller een woning te vinden die aansluit bij hun woonbehoefte(n) en levensfase. Als één huurder bijvoorbeeld uit een grote woning verhuist, komt er een huis vrij voor een gezin. Dit gezin laat misschien ook weer een kleinere woning achter voor een tweepersoonshuishouden. Uiteindelijk krijgen dan ook jongeren en starters een kans. Zo stromen er mensen door van de ene naar de andere woning.

Arnhemmers helpen elkaar

”Ook in Arnhem staan we voor de opgave om voldoende woningen voor iedereen te realiseren. Doorstromen naar een andere woning kan daarbij helpen”, aldus Ronald Paping, wethouder wonen van gemeente Arnhem. ”We merken dat vooral senioren best naar een andere, vaak meer levensloopgeschikte woning willen verhuizen. Maar dat ze ook tegen een verhuizing opzien. De verhuiscoach kan daarbij helpen. Meer senioren komen in een woning die veel beter bij hun behoefte past en er komen meer eengezinswoningen vrij. Zo helpen Arnhemmers elkaar en zorgen we samen voor een optimale verdeling van de woningvoorraad.“ 

Namens de woningcorporaties vertelt Liesbeth van Asten (bestuurder Volkshuisvesting): ”Met de komst van een verhuiscoach krijgen we inzicht in wat mensen nog meer tegenhoudt om te verhuizen. We kunnen vandaaruit beter inspelen op de zorgen en behoeften van mensen.”

Actieplan Wonen

De inzet van de verhuiscoach is een van de actiepunten uit het provinciale Actieplan Wonen, waarmee we in Gelderland de woningbouw willen versnellen. Gedeputeerde Wonen Peter Kerris: “We hopen dat er een win-winsituatie ontstaat. Met de verhuiscoaches willen we 1.500 ouderen die dat willen ondersteunen bij het zoeken naar passende woning. Bijvoorbeeld dichter bij winkels en naar een iets kleinere woning, omdat de kinderen het huis uit zijn. Deze verhuisbeweging moet 6.000 starters en gezinnen een goed onderdak bieden. Hiermee slaan we drie vliegen in één klap en zetten we de woningmarkt in Gelderland weer in beweging.”

Lees meer op de pagina over onze verhuiscoaches. 

Links