Vergunning archeologisch monument

Het definitieve besluit voor de monumentenvergunning voor het project Railterminal Gelderland ligt ter inzage. 
Vergunning archeologisch monument
Gepubliceerd op: 22-februari-2022

Eind november berichtten we uitgebreid over het ontwerpbesluit voor de monumentenvergunning voor het archeologische monument ter hoogte van de toekomstige kruising Reethsestraat en Rijksweg-Zuid. Op dit ontwerpbesluit is één zienswijze binnengekomen. 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap legt van zaterdag 5 februari 2022 tot en met vrijdag 18 maart 2022 het definitieve besluit voor de monumentenvergunning voor het project Railterminal Gelderland ter inzage. 

Wie een zienswijze heeft ingediend kan van zaterdag 5 februari 2022 tot en met vrijdag 18 maart 2022 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de vergunning archeologisch monument Railterminal Gelderland. Verder staat beroep open voor belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend. Hier vindt u alle documenten die bij de terinzagelegging horen.

Dit is een bericht van Provincie Gelderland.