Vaststelling natuurherstelprogramma’s vertraagd

Op 30 augustus informeerden wij u dat Gedeputeerde Staten het ontwerp van de Veluwse natuurherstelprogramma’s in het najaar van 2022 zouden vaststellen. Door ontwikkelingen vanuit het Rijk in het landelijk gebied is nu nog onbekend wanneer zij dit kunnen doen.
Vaststelling natuurherstelprogramma’s vertraagd
Gepubliceerd op: 11-oktober-2022

Duidelijkheid over besluiten kabinet nodig

Op een aantal punten wachten we nog op besluitvorming vanuit Den Haag, waaronder de veranderende wetgeving rondom stikstof en het toekomstperspectief voor het landelijk gebied. Wanneer over die punten meer duidelijk is, kunnen wij onze plannen daarop aanpassen.

Zodra we meer weten over de nieuwe planning, laten we u dat weten via onze website en nieuwsbrief.

Natuur op de Veluwe herstellen

Achter de schermen werken we onverminderd door aan de herstelprogramma’s voor de heide en stuifzanden, vennen en venen, beken en bossen. We willen de kostbare natuur op de Veluwe herstellen en behouden. De herstelprogramma’s zijn een uitwerking van het Natura 2000-beheerplan Veluwe. Een aantal maatregelen uit de plannen voeren we inmiddels al uit.

Link