Vaststelling herstelprogramma’s Veluwse natuur verschuiven

Gedeputeerde Staten wilde na de zomervakantie de herstelprogramma’s voor de Veluwse natuur vaststellen en ter visie leggen. We hebben besloten meer tijd te nemen voor het doorlopen van het proces voorafgaand aan de vaststelling en ter visielegging.
 Vaststelling herstelprogramma’s Veluwse natuur verschuiven
Gepubliceerd op: 30-augustus-2022

De herstelprogramma’s voor de heide en stuifzanden, vennen en venen, beken en bossen worden later dan gepland vastgesteld. De vaststelling zal naar verwachting eind oktober/begin november 2022 zijn. 

Een nieuwe planning

Natuurherstel van de Veluwe heeft hoge prioriteit en we vinden een zorgvuldig proces daarbij heel belangrijk. Door meer tijd te nemen kunnen we de betrokkenen op de juiste wijze informeren en betrekken. De komende maand werken we de nieuwe planning concreet uit en communiceren we deze via de website en de nieuwsbrief. Ook gaan we – zoals eerder aangekondigd – weer informatiebijeenkomsten organiseren als de plannen ter visie liggen. Ook deze data maken we zo snel mogelijk bekend. 

De herstelprogramma’s voor de heide en stuifzanden, vennen en venen, beken en bossen zijn een uitwerking van het Natura 2000-beheerplan Veluwe. Om de kostbare natuur op de Veluwe te herstellen en te behouden werken we aan maatregelen.