Uw mening over tijdelijke landbouwsluis aan de Keppelseweg

Op 23 augustus 2023 plaatsten we een tijdelijke landbouwsluis aan de Keppelseweg in Laag-Keppel, als onderdeel van een proef. Bent u geregeld in de buurt van Laag-Keppel of rijdt u vaak op de N814? We zijn benieuwd naar uw ervaringen en voeren daarom een belevingsonderzoek uit.
Gepubliceerd op: 20-oktober-2023

Geef uw mening, vul de enquête in 

        QRcode om de enquete te bereiken

  • Liever op papier invullen? Neem dan contact op met onderzoeksbureau Moventem via tel. 0800 1904 of onderzoek@moventem.nl  
  • Invullen is volledig anoniem  

Waarom dit onderzoek? 

We willen inzichtelijk krijgen wat de afsluiting van de N814 betekent voor gebruikers van de weg, bewoners en ondernemers in het gebied. Dit doen we naast verkeerstellingen in de praktijk. Onafhankelijk onderzoeksbureau Moventem voert het onderzoek uit. De meetresultaten van de verkeerstellingen en de resultaten van de onderzoeken gebruiken we om de bestuurders van provincie Gelderland en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar te adviseren. De uiteindelijke oplossing staat nog niet vast. 

Wat doen we met de resultaten? 

De ambtelijke projectgroep en de klankbordgroep Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel bespreken de resultaten van de onderzoeken.  

Daarna brengt de ambtelijke projectgroep een advies uit aan bestuurders van provincie en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar. 

Zij bespreken dit advies. De ambtelijke projectgroep legt daarna het voorstel voor aan B en W van Bronckhorst en Gedeputeerde Staten van Gelderland voor eventuele maatregelen op de wegen in het gebied rond Laag-Keppel. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen in samenspraak met de burgemeester en wethouders van gemeente Bronckhorst een besluit. 

Gebiedsgerichte aanpak  

De proef met het plaatsen van tijdelijke landbouwsluizen maakt onderdeel uit van het project Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel. Provincie Gelderland en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar werken hierin samen met leden van de klankbordgroep aan een verbeterde verkeerssituatie in Hummelo en Laag-Keppel. Samen willen we de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs deze wegen verbeteren. Bezoek de projectsite www.gelderland.nl/n814 voor meer informatie.