Uitvoeringsagenda ‘Beleef het in Gelderland’ 2022-2023

Gedeputeerde Staten stelden op 29 maart 2022 de Uitvoeringsagenda Beleef het in Gelderland 2022-2023 vast. Deze en komende periode werken we verder aan het aanbod beter bekend maken, het aanbod verbeteren en samenwerken aan thematische verhaallijnen.
Uitvoeringsagenda ‘Beleef het in Gelderland’ 2022-2023
Gepubliceerd op: 25-april-2022

Samen met onze partners  werken wij aan een aantrekkelijk Gelderland voor bezoekers en inwoners. Daarom kiezen we voor een duurzaam, verbonden én economisch krachtig toeristisch beleid. 

Balans tussen wonen, werken, recreëren en natuur

In deze Uitvoeringsagenda hebben we aandacht voor ruimtelijke vraagstukken, waarborging van de natuurkwaliteit en duurzaamheid. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving. Dit doen we door constant te werken aan een goede balans tussen wonen, werken, recreëren en natuur.