Uitnodiging Informatiebijeenkomst 13 juli nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Op 13 juli 2022 organiseren LNV, RVO, en Provincie Gelderland een informatiebijeenkomst over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. De bijeenkomst is van 12.30 tot 16.30 uur bij Pathé in Ede.
Uitnodiging Informatiebijeenkomst 13 juli nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
Gepubliceerd op: 17-juni-2022

 

Het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is in aantocht. Dit beleid biedt kansen en mogelijkheden voor agrariërs om bij te dragen aan de verduurzaming van de landbouw, de natuur en het milieu. Tegelijkertijd kunnen de vergroeningsvoorwaarden en de komst van de nieuwe eco-regeling gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Nog niet op alles is antwoord te geven, maar met het oog op de plannen voor het volgende groeiseizoen verstrekken we zoveel mogelijk informatie over de komende periode. 

Programma

Tijdens de bijeenkomst is er ook  voldoende tijd om vragen te stellen aan aanwezige deskundigen. Dit zijn onder andere  Henk Reinen (directeur Regiebureau POP), Remco Schreuder (senior adviseur RVO) en Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur).
Het GLB is anders dan u gewend bent. U krijgt inzicht in de gevolgen voor de basispremie, de voorwaarden die daar aan verbonden zijn en de werking van de nieuwe eco-regeling. Naast de basispremie, kunt u als agrariër met de eco-regeling een vergoeding ontvangen voor het leveren van maatschappelijke diensten. Levert dit voldoende op? En wat betekent dit voor uw bouwplan? 
 

Hebt u interesse? Aanmelden graag voor 28 juni 2022 in verband met zaalruimte. 

Op de informatiepagina vindt u uw aanmelding, het definitieve programma en achtergrondinformatie.