Trots! Circulair delven Prinsenhof wint Circular Award

Tijdens de opening van de Week van de circulaire economie won ons project Circulair delven Prinsenhof de landelijke Circular Award in de categorie ‘public’! Een mooie erkenning voor dit unieke project. Gedeputeerde Helga Witjes nam op 6 februari 2023 de prijs in ontvangst.
Helga_Witjes_neemt_prijs_in_ontvangst
Gepubliceerd op: 7-februari-2023

Impactvolle circulaire projecten

Voor de awards werd gezocht naar innovatieve projecten en producten van ondernemingen en overheden die laten zien wat de circulaire economie kan betekenen voor Nederland. De Circular Awards zijn prijzen voor de meest impactvolle circulaire projecten, organisaties én personen. De Circular Awards worden georganiseerd door het Versnellingshuis Nederland Circulair! en mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Van sloopafval naar hergebruik

Door de komst van het nieuwe Huis der Provincie in Arnhem, werd het provinciale kantoorgebouw Prinsenhof A overbodig. Het gebouw was moeilijk te renoveren en stond leeg. Daarom is dit gebouw gesloopt. Maar niet zomaar. We kozen voor een duurzame manier van slopen en bouwen: circulair delven. In 2022 is het oude kantoor zorgvuldig uit elkaar gehaald, zodat het zo goed mogelijk kan worden hergebruikt. Vrijwel alle vrijkomende materialen krijgen een nieuw leven in nieuwbouw. Vooral het grootschalige 1 op 1 hergebruik van betonelementen is baanbrekend. Maar liefst 92% van het gebouw wordt opnieuw gebruikt. Zo verminderen we het gebruik van nieuwe grondstoffen en besparen 2.400 ton CO2. 

Landelijk samenwerkingsprogramma hergebruik beton

Om hergebruik van beton in bouwprojecten blijvend te stimuleren, dienden we een aanvraag in bij het Nationaal Groeifonds. Onder de naam ‘Beton reinvented’ gaan landelijk overheden, kennisinstellingen en marktpartijen samenwerken. Met als doel om bij het gebruik van beton de transitie te maken naar circulair en klimaatneutraal in de komende 8 tot 15 jaar. Betonproductie is een van de grootste CO2-uitstoters ter wereld. ‘Beton reinvented’ past dan ook bij onze doelen om minder CO2 uit te stoten en een afvalloze economie te hebben in 2050. 

Gelderse casus

Eén van de casussen van het groeifondsvoorstel richt zich specifiek op Gelderland. De komende 10 jaar willen we, samen met anderen en startend in de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen, aan de slag met ongeveer 10 experimenten om bij te dragen aan de voorwaarden van een gestandaardiseerde aanpak om de bij sloop vrijkomende constructieve betonproducten 1 op 1 her te gebruiken in nieuwbouw. De verwachting is dat in juni 2023 bekend wordt of dit project geld krijgt uit het Nationaal Groeifonds en dus hoe het programma verder gaat.

 

Met dit unieke project kozen we heel bewust voor een andere, veel duurzamere aanpak. Van slopen naar circulair delven. Dat vraagt veel pionieren en samenwerking. De lessen die we hier met elkaar leren, kunnen andere partijen als voorbeeld gebruiken. Daar gaan we ons hard voor maken.

Jan Markink

Gedeputeerde

We staan in Nederland voor een enorme bouw en renovatieopgave. En hebben laten zien dat circulair delven en hergebruik kan. Daarom roep ik overheden én particuliere opdrachtgevers op om te kiezen voor circulair delven én hergebruik, want zo groeit vraag én aanbod en krijgen bestaande betonelementen een nieuw leven. We hebben laten zien dat het kan en het levert geld op.

Helga Witjes

Gedeputeerde

Meer weten over Circulair delven Prinsenhof?

Bij de start van het project was nog veel onbekend. We hebben als provincie en opdrachtgever betrokken en welwillende partijen de ruimte gegeven om te pionieren. We hebben bewezen dat een gesloten cirkel een realistisch alternatief is voor het traditionele lineaire bouwsysteem. Op de webpagina van het project lees je meer over de indrukwekkende resultaten. Ook nemen we je via een reeks filmpjes mee van de start tot het einde van het project.