Trainingen voor nieuwe Gelderse raadsleden

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend. Ook deze keer zullen veel nieuw gekozen raadsleden moeten leren en ontdekken wat hun functie inhoudt. Daarom organiseren we met VNG Gelderland via de Gelderland Academie regionale inwerkprogramma’s.
Trainingen voor nieuwe Gelderse raadsleden
Gepubliceerd op: 17-maart-2022

“Ik hoop dat nieuwe gemeenteraden hiermee een goede start kunnen maken, of dat nou met een raadsakkoord of een coalitieakkoord is”, zegt gedeputeerde Jan Markink, verantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. “Alles ten dienste van onze inwoners en bedrijven.” 

Samen op training

De inwerkprogramma’s worden regionaal gehouden en zijn opgesteld samen met de griffiers uit de verschillende Gelderse regio’s. Veel gemeenten organiseren zelf ook lokale trainingen. De nadruk ligt daarom op onderwerpen waarbij gemeenten van elkaar kunnen leren, zoals hoe je om kan gaan met bedreiging en ondermijning en de positie van de raad bij grote regionale ontwikkelingen. Markink: “Maar ook de financiën komen aan bod. De raad moet elk jaar de begroting goedkeuren. Wat vraagt dat van jou als raadslid?”

Grip op gemeenschappelijke regelingen

In Rivierenland wordt 19 april 2022 een training gehouden over gemeenschappelijke regelingen. Veel gemeenten werken samen in gemeenschappelijke regelingen, bijvoorbeeld voor de sociale dienst of het afval. Maar ook GGD’s en veiligheidsregio’s, en ambtelijke samenwerkingen vallen hieronder. Voor raadsleden is het vaak moeilijk om grip te krijgen op gemaakte afspraken en om bij te sturen als ze dat willen. In de bijeenkomst krijgen ze hier handvatten voor.

Continue ondersteuning

De inwerkprogramma’s vinden plaats op verschillende avonden in 2022. Daarnaast zijn er gedurende de hele raadsperiode trainingen en bijeenkomsten voor raadsleden. “Want zelfs voor ervaren raadsleden is het goed om ondersteund te worden. Raadsleden zijn de kern van onze democratie. Tegelijkertijd wordt hun rol steeds moeilijker”, aldus Markink.

Gelderland Academie

De trainingen en bijeenkomsten worden georganiseerd door de Gelderland Academie. Daarin werken de provincie en de Gelderse afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen om het lokale bestuur in Gelderland te ondersteunen. Jan Markink: “We merkten dat gemeenten steeds meer op hun bord krijgen. Daarom zijn we gestart met dit project om raadsleden, Statenleden, wethouders en ambtenaren te ondersteunen die werken in het openbaar bestuur in Gelderland.” 

De Academie organiseert bijvoorbeeld elk jaar een bijeenkomst voor wethouders financiën, een netwerkdag voor Gelderse griffiers en een dag voor lokale partijen.

Statenstukken