Tijdelijke subsidie wolfwerende maatregelen in Berkelland

Schapen- en geitenhouders in gemeente Berkelland kunnen tot 15 maart 2023 subsidie bij ons aanvragen om wolfwerende maatregelen te nemen.
Gepubliceerd op: 7-maart-2023

Binnen 1 week waren er in 2 aangrenzende gemeenten buiten het wolvengebied 2 aanvallen door waarschijnlijk een wolf. Daarom gaat de calamiteitenregeling tijdelijk open.

Vee beschermen buiten leefgebied wolf

Op 26 februari was er een aanval in Eibergen, gemeente Berkelland. Op 1 maart was er een 2e aanval op een schaap in Haaksbergen. Haaksbergen ligt in Overijssel en grenst in het zuidwesten aan de gemeente Berkelland in Gelderland. Gemeente Berkelland valt vooralsnog buiten het aangewezen wolvengebied. Dat betekent dat dierhouders hier geen gebruik kunnen maken van de reguliere subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen. Houders van schapen en geiten in de gemeente Berkelland kunnen nu wel in een korte periode subsidie aanvragen om vee te beschermen.

Maatregelen om schade te voorkomen

De calamiteitenregeling geldt wanneer een zwervende wolf niet gelijk doortrekt, maar langer in een gebied blijft dat niet geschikt is als leefgebied en daar schade veroorzaakt. Of als een leefgebied nog niet is aangewezen. Met deze regeling krijgen geiten- en schapenhouders subsidie voor maatregelen om te voorkomen dat wolven vee kunnen aanvallen. We adviseren alle dierhouders om passende maatregelen te treffen, zoals wolfwerende rasters plaatsen of vee ’s nachts op stal zetten.

2 aanvallen binnen 1 week

Subsidie is beschikbaar wanneer er 2 of meer (vermoedelijke) wolvenaanvallen binnen 7 dagen zijn, binnen 1 gemeente of binnen 2 aan elkaar grenzende gemeenten. Op dit moment is niet met zekerheid te zeggen dat de schade aan dieren is veroorzaakt door een wolf, maar is er sprake van een situatie waarin dat niet is uit te sluiten.

Subsidie tot 15 maart

De calamiteitenregeling maakt een tijdelijke openstelling van de subsidie mogelijk, zodat schapen- en geitenhouders snel en blijvend maatregelen kunnen treffen zonder dat een aanwijzing als leefgebied aan de orde is. Schapen- en geitenhouders kunnen wolfwerende rasters nu direct plaatsen en de subsidieaanvraag daarna indienen. Beeldmateriaal dat het hek er staat, is voldoende. De subsidie is tijdelijk en moet uiterlijk 15 maart 2023 worden aangevraagd. Wanneer de wolf in de regio actief blijft, kunnen hier andere gemeenten bijkomen.

Plaats een noodset

Nu er een vermoeden is dat de wolf actief is in Eibergen, kunnen veehouders ons ook vragen om tijdelijk een noodset te lenen om vee te beschermen. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om te zorgen voor een blijvende oplossing. Wilt u een noodset lenen? Neem dan contact op met het Provincieloket. Mail het Provincieloket of bel van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur via 026 359 99 99. Voor calamiteiten kan dit 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Vraag advies aan de wolvenconsulent

In Gelderland is namens de provincie een wolvenconsulent actief. Hij adviseert veehouders kosteloos over preventieve maatregelen. Zowel op afstand (telefonisch, e-mail) als op locatie. Daarnaast biedt hij hulp bij het aanvragen van subsidie. U kunt per e-mail contact opnemen met de wolvenconsulent.

Leefgebied

In Gelderland leven sinds 2019 wolven. Tot nu toe zijn de Noord-Veluwe, de Midden-Veluwe en de Zuidwest-Veluwe aangewezen als leefgebied. Binnen deze gebieden krijgen dierhouders sinds 2020 ondersteuning bij het nemen van preventieve maatregelen, onder andere met subsidie. Buiten de leefgebieden kunnen zwervende wolven voorkomen. Vaak trekken deze dieren door naar gebieden die geschikt zijn als leefgebied.