Think East NL: samen voor een gezonde en duurzame toekomst

In Oost-Nederland werken we samen met 31 organisaties in het platform Think East NL. We werken aan innovaties voor een gezonde en duurzame toekomst. Onze ambities en plannen staan in de Innovatieagenda Oost-Nederland. Deze samenwerking werd ‘officieel’ op 13 november 2023 in Arnhem.
Gepubliceerd op: 15-november-2023

Meer investeren in Oost-Nederland

We werken samen op 5 thema’s: digitalisering, veilig en duurzaam voedsel, gezond leven, schone energie en circulaire economie.  
Dat doen we samen, om zo: 

  • De economie in Oost-Nederland te versterken;
  • bij te dragen aan het oplossen van grote vraagstukken in de samenleving;
  • te zorgen dat het Rijk en Europa meer investeren in Oost-Nederland; 
  • en om grootschalige projecten te realiseren.
Portret Helga Witjes

Innovatieve koppositie

Gelderland en Overijssel bieden de ruimte om te vernieuwen, te innoveren en te ontwikkelen. Om als Nederland de koppositie op innovatie in Europa en wereldwijd verder uit te bouwen, kun je niet om Oost-Nederland heen.

Helga Witjes

Gedeputeerde Economie & Innovatie

Innovatieagenda Oost-Nederland 

Begin 2021 begonnen we in Gelderland en Overijssel met een gezamenlijke innovatieagenda. Gericht op de 5 thema’s waar Oost-Nederland van oudsher krachtig in is. Onder de Think East NL-paraplu vallen 5 gezamenlijke iconen, die nationaal en Europees van belang zijn: 

  1. Smart Energy Hubs: lokale opwekking, opslag en gebruik van energie op bedrijventerreinen.
  2. TOPFIT: 2 gezonde levensjaren extra voor elke inwoner.
  3. Data-driven transition in food: digitale innovaties in voedselproductie.
  4. AI-hub Oost-Nederland: helpt mkb-ondernemers bij de invoering van kunstmatige intelligentie.
  5. EDIH: centraal aanspreekpunt voor digitalisering in de maakindustrie, gezondheidszorg en landbouw. 

Het rapport 'Strategisch samenspel' van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) is positief. Hierin staat dat Oost-Nederland op de goede weg is om een sterke verbinding tussen Nederland en de EU te leggen, op het gebied van onderzoek en innovatie.

IMG_2610.jpg

Meer weten?

Kijk op Think East NL.