Taskforce Rijnbrug Rhenen in volle gang

De Taskforce Rijnbrug Rhenen richt zich op een gezamenlijke lobby richting Den Haag. Voor het oplossen van de verkeersknelpunten op en bij de Rijnbrug zijn voor bijdragen van de Rijksoverheid nodig.
Taskforce Rijnbrug Rhenen in volle gang
Gepubliceerd op: 7-juni-2022

De taskforce bestaat uit provincies Gelderland en Utrecht, de regio’s Rivierenland en Foodvalley, betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat onder leiding van onafhankelijk voorzitter en voormalig Tweede Kamerlid Remco Dijkstra. Na de verkenningsfase gaat de Taskforce Rijnbrug verder met werksessies. 

Werksessies

In de werksessies buigt de Taskforce zich over oplossingen voor de verkeersproblemen op en bij de Rijnbrug. En ze werken aan een eenduidig beeld over financiën en lobby. Voor deze werksessies nodigt de Taskforce Rijnbrug gericht belangenvertegenwoordigers van ondernemers uit. 

Bij de oplossingen gaat het om al onderzochte, en misschien eerder afgevallen, varianten. Oplossingsmogelijkheden om de verkeersproblemen op en rond de Rijnbrug tussen Kesteren (vanaf kruising N320 - N233) en de Rhenense knoop met de N225 aan te pakken. Doel is het creëren van draagvlak bij alle partijen in de taskforce draagvlak voor een robuuste oplossing.  

De voorzitter van de Taskforce heeft inmiddels alle betrokken partijen van de taskforce gesproken in de verkenningsfase. Remco Dijkstra: ”Ik heb ervaren hoe betrokken de partijen en partners zijn en zij willen werken aan een gezamenlijke aanpak en boodschap. Dat kan van doorslaggevend belang zijn voor een succesvolle lobby in Den Haag.” 

Taskforce

Helga Witjes, gedeputeerde Mobiliteit provincie Gelderland: “Na de oproep vanuit onze Staten ging de Taskforce Rijnbrug Rhenen van start. Met mijn Utrechtse collega Arne Schaddelee geven we sturing aan deze taskforce. Want ieders inzet is nodig om tot een succesvolle lobby te komen. De gereserveerde budgetten vanuit Gelderland, Utrecht en beide regio’s zijn niet voldoende voor het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen. In Den Haag is niet alleen geld is voor onderhoud en vervanging van rijkswegen en bruggen. Maar ook voor het bereikbaar houden van de nieuw te bouwen woningen.” Arne Schaddelee, gedeputeerde Mobiliteit provincie Utrecht voegt daar aan toe: “Het verbreden Rijnbrug is keihard nodig voor de doorstroming en bereikbaarheid van Foodvalley. We hebben een goed plan, maar de financiële puzzel is nog niet helemaal gelegd. Hopelijk helpt deze Taskforce om hier samen goed uit te komen.” 

Ook de regio’s Rivierenland en Foodvalley en gemeenten Rhenen en Neder-Betuwe zijn onderdeel van de Taskforce. Net als de eigenaar van de Rijnbrug, Rijkswaterstaat. Voor de zomervakantie komt de Taskforce met een voortgangsrapportage.

Motie

Provinciale Staten van Gelderland stelden geen aanvullende middelen boven de al gereserveerde € 40 miljoen voor de Rijnbrug bij Rhenen beschikbaar. Provincie Utrecht besloot wel aanvullende middelen beschikbaar te willen stellen voor de verbreding van de Rijnbrug. Beide provincies houden het gereserveerde bedrag voor de verbreding beschikbaar. Het gaat samen om ruim € 80 miljoen. Tijdens de besluitvorming over aanvullende middelen is in Gelderland een motie aangenomen om samen met provincie Utrecht, regio’s Rivierenland en Foodvalley, lokale gemeenten en ondernemers een Taskforce op te richten. Naast het schetsen van scenario’s om het bestaande knelpunt op te lossen en kansen van de verstedelijkingsstrategie in beeld te brengen richt de Taskforce zich op een gezamenlijke lobby richting Den Haag voor landelijke bijdragen.  In de verstedelijkingsstrategie maken we afspraken met het rijk over nieuw te bouwen woningen. In de regio’s Foodvalley en Rivierenland worden duizenden extra woningen gepland. Om te zorgen dat deze woningen ook bereikbaar zijn, heeft het kabinet daarvoor geld gereserveerd. 

Meer informatie: 

Bekijk de statenbrief en meer informatie op onze website het dossier Rijnbrug Rhenen