Subsidie voor Gelderse veehouder om stikstofuitstoot te verminderen

Veehouders die hun stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden Veluwe, Achterhoek of Rijntakken omlaag brengen met bestaande of nieuwe (stal)technieken kunnen subsidie krijgen. Hiervoor hebben we € 26,5 miljoen gereserveerd.
Subsidie voor Gelderse veehouder om stikstofuitstoot te verminderen
Gepubliceerd op: 17-mei-2022

Toekomst voor Gelderse veehouder

Gedeputeerde Peter Drenth: “De agrarische sector is voor Gelderland van groot belang. We investeren in een land- en tuinbouw, waarbij agrarische bedrijven op een duurzame manier produceren en daar een goed belegde boterham mee verdienen. Wij zien toekomst voor de boer die op een duurzame manier dieren houdt.” 

Nieuwe techniek en moderniseren van stallen

De subsidieregeling ‘Innovatie en modernisering stikstof’ bestaat uit 2 varianten. Subsidie voor innovatie is voor samenwerkingsverbanden in de agrarische sector die werken aan nieuwe technieken om stikstofuitstoot bij de bron te verminderen. Subsidie voor modernisering is voor individuele veehouders om verouderde stalsystemen te vernieuwen. Drenth: “De subsidieregeling steunt op 2 gedachten. We willen het gemakkelijk maken om bewezen technieken voor stallen te gebruiken, die uitstoot bij de bron verminderen. Tegelijkertijd willen we initiatieven ondersteunen die werken aan nieuwe technieken. Hiermee verlagen we de drempel voor toekomstige ondernemers om die technieken te gebruiken.” Om in aanmerking te komen voor één van deze subsidies moet de bestaande stikstofbelasting van de veehouderij op een Natura 2000-gebied boven een bepaalde drempel zijn. Zo willen we samen maximaal effect bereiken.

Moderniseren van stallen

Er zijn verschillende bewezen technieken op de markt die zorgen voor minder ammoniakuitstoot uit dierenstallen. Een individuele veehouder kan subsidie aanvragen voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van 1 of meer bewezen technieken. Daarna halen we 30% van de stikstofvermindering die het oplevert van zijn vergunning. Als de boer bereid is om een groter deel van de stikstofreductie in te leveren, krijgt hij meer subsidie. Voor modernisering is in totaal € 15 miljoen aan subsidie beschikbaar: € 7,5 miljoen voor de Veluwe, en voor de Achterhoek en het gebied Rijntakken (het Rivierengebied) ieder € 3,75 miljoen.

Innoveren door te werken aan nieuwe technieken

Samenwerkingsverbanden tussen een onderzoeksinstituut en een veehouder kunnen subsidie krijgen voor het ontwikkelen van nieuwe technieken om uitstoot bij de bron te verminderen. De minimaal te verwachten stikstofvermindering van de nieuwe techniek moet een vooraf bepaald percentage halen ten opzichte van een traditionele stal. Dit percentage verschilt per diersoort, omdat de mogelijkheden om uitstoot te beïnvloeden niet voor iedere diersoort hetzelfde zijn. Hoe meer je als ondernemer kunt beïnvloeden of aanpassen, hoe hoger dat percentage. Voor innovatie is in totaal € 11,5 miljoen aan subsidie beschikbaar: € 6,5 miljoen voor de vleeskalversector en € 5 miljoen voor andere diersectoren. De subsidie is voor zowel de ontwikkel-, de meet- als de exploitatiefase. 

Gelderse stikstofaanpak

De maatregelen zijn onderdeel van de Gelderse Maatregelen Stikstof. Hierin werken we samen met Gelderse sectorpartijen uit de bouw, mobiliteit, landbouw, natuur, industrie, gemeenten en waterschappen. De maatregelen moeten leiden tot structurele verlaging van de stikstofneerslag, natuurherstel, verduurzaming van de sectoren en mogelijkheden voor nieuwe activiteiten op het gebied van wonen en werken in Gelderland. Drenth: “We hebben een grote stikstofopgave. We willen in Gelderland kunnen wonen, werken, leven en recreëren. Om dat te kunnen blijven doen moet de uitstoot en neerslag van stikstof omlaag om de natuur weer sterker te maken. Dat doen we samen met de sectoren. Dat betekent ook toekomstperspectief bieden voor ondernemers die willen verduurzamen.”

Meer informatie

De subsidieregeling staat open tot 31 december 2023 of eerder als de bedragen op zijn die we ervoor reserveren. Kijk voor uitgebreide informatie op de subsidiepagina. Wilt u mogelijk de subsidie aanvragen, en wilt u meer weten over mogelijkheden en drempelwaardes? Dan kunt u een vooroverleg aanvragen via het Provincieloket