Subsidie voor duurzame innovatie in Land- en Tuinbouw

Vanaf 1 februari 2022 gaat de subsidieregeling Innovatie Agrifood weer open. Deze regeling voor de kringloop- of natuurinclusieve landbouw, richt zich vooral op innovaties die een direct effect hebben op het Gelderse boeren erf.
Subsidie voor duurzame innovatie in Land- en Tuinbouw
Gepubliceerd op: 28-februari-2022

De Provincie Gelderland wil agrarische ondernemers toekomstperspectief geven, zeker als ze bijdragen aan een duurzame toekomst voor Gelderland. Om dit te bereiken ondersteunt de Provincie  Gelderse boeren en tuinders in hun ondernemerschap, zodat ze vernieuwingen op het erf kunnen doorvoeren. Vanaf 1 februari wordt hiervoor de subsidieregeling Innovatie Agrifood opengesteld.

Vernieuwen vraagt iets extra's 

Vanuit de samenleving komt de wens om de land- en tuinbouwsector te verduurzamen. Door kringlopen meer te sluiten en meer met de natuur te werken. Ook kan het gaan om een nieuw verdienmodel of vernieuwd marktconcept. Daarnaast is maatschappelijk inbedding van de landbouwsector en of een aantrekkelijk landbouwondernemerschap belangrijk.
Veel boeren en tuinders hebben ook  ideeën hoe ze dat kunnen doen. Bijvoorbeeld een nieuw marktconcept, nieuwe gewas, aanpassing van een machine of een nieuwe voorziening op het erf. Vaak vraagt deze vernieuwing extra onderzoek of moet iets worden aangeschaft.


Duurzaam en breed toepasbaar

Provincie Gelderland wil helpen en stelt subsidie beschikbaar aan boeren en tuinders die duurzaam willen innoveren. Het moet  gaan om innovaties die niet alleen op het eigen bedrijf een vernieuwing zijn. Als de innovatie slaagt moet deze ook breed toepasbaar zijn. Een andere voorwaarde is dat de innovatie bijdraagt aan het verbeteren van kwaliteit van de leefomgeving. Bijvoorbeeld een lagere uitstoot van schadelijke stoffen naar het grondwater of de lucht of een bijdrage aan de biodiversiteit en/of de klimaatdoelen.


Meer informatie

Heeft u een innovatief idee dat bijdraagt aan de kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw in Gelderland en wilt u dat verder ontwikkelen? Vanaf 1 februari 2022 kunnen agrariërs, mkb-ondernemingen die in de landbouwsector of samenwerkingsverbanden van mkb-onderneming subsidie aanvragen. 
U vindt meer informatie over de voorwaarden en aanvraag op onze subsidiepagina Innovatie Agrifood.