Staten maken balans op en nemen laatste besluiten

De laatste Statenvergadering van deze bestuursperiode kent een volle agenda. Met de provinciale verkiezingen in het zicht, is dit het moment om de balans op te maken.
Dansers van introdans, dansen in de oefenruimte
Gepubliceerd op: 31-januari-2023

Provinciale Staten (PS) gaan met gedeputeerden in debat over de belangrijkste resultaten van de afgelopen jaren. Ook nemen PS de laatste besluiten. Ze beslissen onder meer over een provinciaal referendum, de verbreding van de Rijnbrug in Rhenen en de huisvesting van Oostpool en Introdans. Vanwege de volle agenda vindt een deel van de besluitvorming al op dinsdag 7 februari 2023 plaats.

Initiatiefvoorstel referendumverordening (7 februari)

PS besluiten over het vaststellen van een referendumverordening: een document met regels en voorschriften voor een provinciaal referendum. Aan het voorstel is door diverse partijen gewerkt. De verordening moet het mogelijk maken Gelderlanders met een volksstemming te vragen naar hun mening over een besluit van PS. Het gaat om een raadgevend referendum, waarmee stemgerechtigde inwoners kunnen aangeven of ze een provinciaal besluit steunen of afkeuren.

Doorstart Rijnbrug Rhenen N233 (8 februari)

PS besluiten over de doorstart van het project om de Rijnbrug in Rhenen te verbreden. Het verkeer op de N233 loopt daar in de spits vast. De Rijnbrug is daarmee een knelpunt voor de bereikbaarheid, de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de regio. Om verbreding te financieren, moet de provincie € 10,5 miljoen beschikbaar stellen. Ook moeten PS een eerder besluit om het project te stoppen, intrekken.

Huisvesting Oostpool en Introdans (8 februari)

Culturele instellingen Oostpool en Introdans zijn dringend op zoek naar nieuwe huisvesting. De huidige locaties zijn verouderd en niet toekomstbestendig. Zonder nieuwe huisvesting komt het bestaan van beide instellingen in gevaar. Ook lopen ze het risico hun bijdrage van het Rijk te verliezen. Voor de nieuwe huisvesting moet € 20 miljoen worden gezocht. De gemeente Arnhem wil € 10 miljoen beschikbaar stellen en de provincie heeft al € 2 miljoen gereserveerd. PS besluiten of en op welke manier ze het tekort van € 8 miljoen willen dekken.

Inspraak bij de Open agenda

Wilt u als inwoner van Gelderland inspreken op een onderwerp dat niet op de agenda staat? Dan kunt u inspreken tijdens de Open agenda voorafgaand aan de Statenvergadering op woensdagochtend. Meldt u zich voor maandag 6 februari, 12.00 uur via griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34.

Volg de Statenvergadering van dinsdag 7 en woensdag 8 februari

De Statenvergadering begint dinsdag 7 februari om 18.00 uur en wordt op woensdag 8 februari om 10.00 uur hervat. De vergadering is op beide dagen te volgen vanaf de publieke tribune van de Statenzaal van het Huis der Provincie in Arnhem. Of bekijk de vergadering en de bijbehorende stukken online.