Statement commissaris van de Koning John Berends

Als commissaris van de Koning mag u mij aanspreken op mijn gedrag. Daarom heb ik Provinciale Staten het verzoek gedaan tot een onafhankelijk onderzoek.
Huis der Provincie
Gepubliceerd op: 20-september-2023

Ik heb gevraagd een feitenonderzoek in te stellen naar de integriteitsschendingen waarvan ik als commissaris van de Koning word beticht en de dieperliggende achtergronden van de aantijgingen te achterhalen.

Gedurende het onderzoek zal ik mijn taken als commissaris van de Koning tijdelijk neerleggen, om zo alle ruimte te geven voor een gedegen en onafhankelijk onderzoek naar de feiten. Ik heb de situatie met de minister van BZK besproken. Hij steunt mijn verzoek tot een onafhankelijk onderzoek en respecteert de stap om hangende het onderzoek mijn taken tijdelijk neer te leggen. De minister zal dan op korte termijn voorzien in een waarneming van het ambt van commissaris van de Koning in Gelderland.