Start nieuwe aansluiting Wezep/H2O op A28

Na een intensief voorbereidingstraject van 6 jaar zijn de werkzaamheden voor de nieuwe aansluiting van Wezep en bedrijvenpark H2O op de A28 gestart. Dit bijzondere moment markeerden we op 6 maart 2023 tijdens een starthandeling.
NB_Start_aansluiting_wezeph2o.jpg
Gepubliceerd op: 6-maart-2023

Eerst was er een kort vraaggesprek met een aantal bestuurders. Daarna begonnen de werkzaamheden symbolisch met een druk op de knop door onder andere gedeputeerde Helga Witjes.

Betere verkeersdoorstroming

Bij de bestaande aansluiting van Wezep op de snelweg A28 zijn problemen met de verkeersdoorstroming. De komende jaren neemt het verkeer op de toegangswegen toe. Een goede doorstroming van het verkeer is heel belangrijk.

Veiliger verkeer in woonkern Wezep

Verkeer richting het bedrijvenpark rijdt nu door het dorp. Een nieuwe, directe aansluiting op de A28 betekent dat er veel minder verkeer door Wezep zal rijden. De verkeersdrukte op de Zuiderzeestraatweg en Rondweg in Wezep neemt dan af. Op deze wegen wordt het veiliger, vooral voor fietsers. Zij komen dan minder vrachtverkeer tegen. In de woonomgeving verbetert de luchtkwaliteit, doordat er minder fijnstof van het vrachtverkeer in de lucht komt.

Bedrijvenpark H2O

De nieuwe aansluiting van Wezep en bedrijvenpark H2O komt ter hoogte van de Voskuilerdijk. Het bedrijvenpark H2O krijgt hiermee een rechtstreekse ontsluiting op de A28. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van het bedrijvenpark. Dat ligt aan de zuidkant van de A28.

Over het project

We werken samen met gemeente Oldebroek, Rijkswaterstaat en bedrijvenpark H2O aan de nieuwe aansluiting. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart op 20 februari 2023. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. Op onze webpagina over H2O staat alle actuele informatie over de werkzaamheden en planning.