Start Gelderse klimaatcampagne

Op 8 maart 2022 start provincie Gelderland de Gelderse klimaatcampagne. Gelderlanders vertellen hoe ze samen met anderen onze wereld duurzamer en energiezuiniger maken. Het motto is: ons klimaat, jouw omgeving, jouw invloed.
Start Gelderse klimaatcampagne
Gepubliceerd op: 8-maart-2022

We hebben nu nog invloed op ons klimaat. Maar dan moeten we echt alles uit de kast halen en moet iedereen meedoen. Mieke, Peter en Anita laten al zien hoe het kan.

Aldus Jan van der Meer, gedeputeerde Klimaat.

Inspiratie én informatie

In de campagne Ons klimaat – Jouw Invloed staan de Gelderlanders zelf centraal. De provincie vond diverse mensen bereid om te vertellen en te laten zien hoe zij, samen met anderen klimaatmaatregelen nemen. Hiermee laten ze zien dat je wel degelijk invloed kunt uitoefenen, zeker als je samenwerkt met anderen. Daarnaast is op de website informatie te vinden over het betreffende onderwerp. Bijvoorbeeld over het Energieloket. 

Hierover zegt Jan van der Meer:

We leven hier in Nederland in een delta met het continue gevaar van overstromingen. Daarom hebben wij Nederlanders veel baat bij een mondiale aanpak van de klimaatcrisis. En als we willen dat anderen in de wereld hun best doen, moeten we zelf in ieder geval het goede voorbeeld geven. De dramatische oorlog in Oekraïne laat bovendien zien hoe groot de noodzaak is om van het Russisch aardgas afscheid te nemen. 

Mieke, Peter en Anita

Mieke, Peter en Anita zijn de eerste 3 Gelderlanders die laten zien hoe zij samen met anderen hiermee aan de slag gingen. Mieke vertelt hoe zij op haar boerenbedrijf het dak vol legde met zonnepanelen. Die zijn niet alleen van haar, maar van een hele groep mensen. Peter vertelt hoe hij gebruik maakte van het Energieloket waar iedereen terecht kan voor een energieadvies. Tot slot laat Anita zien  hoe ze elektrische auto’s deelt met de hele straat. 

Klimaatmaatregelen

De onderwerpen van de campagne gaan over klimaat in de volle breedte. Dus ook over voedsel, mobiliteit, ondernemen en wonen. Het gaat dan vooral om gezamenlijke oplossingen en inspiratiebronnen. Zou er bijvoorbeeld in Gelderland al een voetbalvereniging bestaan die zorgt voor een 100% klimaatbestendige kantine, voetbalveld en voetbalkleding? 

Hoe oefenen Gelderlanders samen invloed uit op hun omgeving en klimaat? 

De zoektocht naar de goede voorbeelden gaat nog verder de komende tijd. Er zullen nog meer verhalen verschijnen. Wie een aansprekend verhaal heeft over een groep mensen die samen klimaatmaatregelen nemen is van harte welkom om zich te melden. Ga voor meer informatie naar www.onsklimaatjouwinvloed.nl. Wie weet wordt je onderdeel van de Gelderse Klimaatcampagne. En natuurlijk roepen we iedereen op om de campagne te delen en te steunen.