Start aanbesteding Railterminal Gelderland

Provincie Gelderland heeft de aanbesteding voor de aanleg en exploitatie van Railterminal Gelderland gepubliceerd op TenderNed.
Terminalfoto_light.jpg
Gepubliceerd op: 7-december-2022

Marktpartijen die hierin geïnteresseerd zijn en die daarvoor ook over voldoende draagvermogen beschikken, kunnen hieraan deelnemen. 

Door de aanbesteding nu te publiceren, hebben marktpartijen de tijd om de noodzakelijke voorbereidingen starten om een goede aanbesteding te doen. Gunning van de aanbesteding vindt plaats na een onherroepelijk inpassingsplan. 

Op 13 december 2022 vindt een informatiebijeenkomst plaats in Arnhem in het kader van de aanbestedingsprocedure. Het doel van de informatiebijeenkomst is om een toelichting te geven op alle documenten die met de aanbesteding zijn verstrekt en voor de inschrijving én/of de concessie van belang zijn. De informatiebijeenkomst is alleen toegankelijk voor geïnteresseerde marktpartijen voor de aanleg en exploitatie. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via TenderNed.