Stappenplan voor activiteiten in natuurgebieden

Bij activiteiten met een mogelijk effect op beschermde dieren, planten en natuurgebieden moeten initiatiefnemers rekening houden met wet- en regelgeving. Denk aan het organiseren van evenementen of het aanleggen van mountainbikeroutes. Wij helpen hen met een stappenplan op weg.
Gepubliceerd op: 2-oktober-2023

Gelderland is de groenste provincie van Nederland. Met elkaar dragen we de verantwoordelijkheid om goed te zorgen voor onze natuur. Activiteiten met een mogelijk effect op beschermde dieren, planten en natuurgebieden moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Zoals de Wet ruimtelijke ordening en de Wet natuurbescherming. 

Wij zien toe op naleving van deze wetten en grijpen in als daar aanleiding toe is. Om dat te voorkomen, helpen we initiatiefnemers vooraf op weg

Checklist voor mountainbikeroutes 

Voor initiatiefnemers van de aanleg van mountainbikenetwerken hebben we een checklist opgesteld. Daarmee is voor hen en voor adviesbureaus duidelijk waar zij op moeten letten bij het aanvragen van een natuurvergunning. We lichten de wet- en regelgeving toe en reiken een checklist aan voor gesprekken met het regionaal routebureau, de terreinbeheerder, gemeente en provincie. Initiatiefnemers kunnen door de checklist te volgen, ervan uitgaan dat ze aan de wet- en regelgeving voldoen.  

Evenementen in de buitenlucht 

In Gelderland bruist het van de evenementen. Ze laten het beste en mooiste van Gelderland zien en zorgen voor ontmoeting en verbinding. Initiatiefnemers van een evenement zijn verplicht om onderzoek te doen naar de effecten op de (beschermde) flora en fauna als gevolg van de aanwezigheid van mensen, licht, geluid of de neerslag van stikstof. Als het nodig is, moeten zij alle maatregelen uitvoeren die de bedreiging van beschermde planten en dieren voorkomen. Met ons stappenplan kunnen initiatiefnemers bepalen of een natuurvergunning of ontheffing voor een evenement nodig is.