Sneller, betaalbaar en duurzaam bouwen dankzij handreiking Circulaire Woningconcepten

Bouwen met circulaire woningconcepten heeft de toekomst. Het versnelt woningbouw, maakt woningen betaalbaar en draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen waar we met elkaar voor staan.
Sneller, betaalbaar en duurzaam bouwen dankzij handreiking Circulaire Woningconcepten
Gepubliceerd op: 11-maart-2022

Dit betekent een andere manier van bouwen en een andere rol van opdrachtgevers. De nieuwe handreiking Opdrachtgeverschap Circulaire Woningconcepten helpt hierbij.

De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. De komende 5 jaar wil de provincie daarom met het Actieplan Wonen de bouw van 45.000 woningen versnellen. Tegelijkertijd zijn er grote duurzaamheidsopgaven zoals:

  • de transitie naar een circulaire economie
  • het reduceren van de CO2-uitstoot
  • het terugdringen van stikstofemissies.

Met alleen de ‘klassieke’ manier van bouwen gaat het niet lukken om deze uitdagingen te combineren.

Bij circulaire woningconcepten worden circulair en conceptueel bouwen zoveel mogelijk gecombineerd. Conceptbouw bestaat uit herhaalbare oplossingen gemaakt in de fabriek. Standaardisatie dus, maar met ruimte voor maatwerk. Dat kan gaan om hele woningen, of delen van woningen, bijvoorbeeld gevels. Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen worden gebruikt en zo min mogelijk fossiele grondstoffen.

Transitie naar Circulaire Woningconcepten versnellen

De nieuwe handreiking Opdrachtgeverschap Circulaire Woningconcepten geeft aan waar én wanneer gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars (opdrachtgevers) circulaire woningconcepten in hun beleid en uitvoering kunnen toepassen en geeft hiervan voorbeelden. In  6 stappen helpt de handreiking opdrachtgevers van Visie en beleid, via Planoriëntatie, Contract en Vergunningverlening naar Realisatie en Exploitatie. De digitale handreiking staat vol met voorbeelden en links naar handige documenten.

De handreiking is nu beschikbaar via actieplanwonen.gelderland.nl. De handreiking bestaat uit 3 versies: voor gemeenten, woningcorporaties en voor ontwikkelaars. Via de buttons op de website zijn de 3 versies te bereiken.

Circulaire conceptbouw in de praktijk

In Ermelo bouwt Hodes Huisvesting 20 flexibele woningen volgens circulaire conceptbouw. In het kader van de online bijeenkomst “Aan de slag met opdrachtgeverschap Circulaire woningconcepten” op 9 maart 2022, gingen Huibert Verdoold en Myriam van Zetten, allebei van provincie Gelderland, op bezoek bij Antonie ter Harmsel (Hodes Huisvesting) op de bouwplaats in Ermelo. Hoe werkt circulaire conceptbouw? Wat zijn de ervaringen van Hodes op dit gebied? Bekijk hier het filmpje.

Trainingen en vervolg

De handreiking is een levend document en updaten we 2 keer per jaar. Op basis van de handreiking ontwikkelden we ook een training voor gemeenten. De trainingen met de gemeenten Culemborg en Putten starten binnenkort. Voor de gemeenten in de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen maakten de partners van de Woondeal ook een trainingsprogramma. Deze trainingen zijn dit voorjaar.