Samenwerking in Gelderland kan echt beter

Overheden in Gelderland vinden elkaar steeds meer, maar de samenwerking kan echt beter. Dat is de hoofdconclusie van het rapport ‘Partners van Gelderland’. In opdracht van provincie Gelderland onderzocht de HAN University of Applied Sciences hoe de samenwerking tussen overheden in de provincie verloopt.
Samenwerking in Gelderland kan echt beter
Gepubliceerd op: 16-juni-2022

Zowel voor ons als voor gemeenten zitten er belangrijke leerpunten in dit rapport. Wij gaan daarmee aan de slag, ik hoop dat onze partners dat ook doen.

aldus gedeputeerde Jan Markink. Vandaag nam hij samen met een andere Gelderse bestuurders het rapport officieel in ontvangst.

Het onderzoek

Voor het onderzoek analyseerde de HAN 5 grote Gelderse samenwerkingsprojecten. Onder begeleiding van onderzoekers analyseren partners in die projecten hun eigen rol en die van anderen. Markink: “Het is goed om je kwetsbaar op te stellen en je eigen handelen te laten onderzoeken, maar dat is ook spannend. Ik ben daarom heel blij dat alle partners in de projecten mee wilden doen.”

De knelpunten

Uit de gevoerde gesprekken kwamen verschillende knelpunten naar voren. Zo is de rol van de provincie in een samenwerking  niet altijd duidelijk voor gemeenten. Ze weten daardoor niet goed wat ze kunnen verwachten van ons. Bij samenwerkende gemeenten ontbreekt het soms aan een gezamenlijke visie. Daardoor loopt de onderlinge samenwerking niet goed. Gemeenteraden en Provinciale Staten staan te ver weg van samenwerkingsverbanden, daardoor hebben ze te weinig grip op wat er in die verbanden besloten wordt. Het rapport komt met verschillende aanbevelingen om de gesignaleerde knelpunten op te lossen en de samenwerking te verbeteren. 

”We moeten het rapport nog uitgebreid bestuderen, maar ik herken me wel in de genoemde knelpunten.” zegt Markink. “Als provincie onderzoeken we momenteel welke rol we willen en kunnen pakken in de regionale samenwerking aan maatschappelijke opgaven.”

Samenwerken aan maatschappelijke opgaven

Veel grote maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, stikstof en wonen eisen dat overheden en andere organisaties in Gelderland intensief samenwerken. Daarom zijn er in Gelderland allerlei samenwerkingsverbanden. De provincie wil graag weten hoe die effectiever kunnen functioneren zodat de gezamenlijke bestuurskracht beter wordt. 

Eerdere onderzoeken naar bestuurskracht

Het onderzoek is een vervolg op 2 eerdere onderzoeken. In 2015 liet de provincie de bestuurskracht van Gelderse gemeenten doorlichten door de Commissie Sterk Bestuur onder leiding van Fred de Graaf. In 2018 onderzocht een commissie, onder leiding van Helmi Huijbregts, de bestuurskracht van de provincie zelf. Het “Partners van Gelderland onderzoek” is gedaan onder leiding van Lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties Frans de Vijlder, begeleidt door een commissie onder leiding van Helmi Huijbrechts.

Download